„Do domu wracam jak strudzony pielgrzym”-pogrzeb s. M. Agnelli

Dnia 11 października 2019 odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek naszą Współsiostrę M. Agnellę Kaszuba. Mszy Św. przewodniczył Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, wokół ołtarza zebrało się kilkunastu Kapłanów, wiele sióstr zakonnych, parafian i ubogich, którym Siostra służyła, wszyscy przybyli, aby podziękować Bogu za jej życie i świadectwo jakie pozostanie w naszej pamięci. Posługując przez lata w zakrystii S. Agnella „wychowała” wielu Kapłanów, niektórym ministrantom powtarzała jak należy zachować się przy ołtarzu, wielu obdarzała uśmiechem i pogodą ducha. Siostra została pochowana na cmentarzu na Żwakowie przy parafii Ducha Świętego w Tychach, obok naszych Sióstr. Odpoczywaj w Panu Kochana Siostro, do zobaczenia w Domu Ojca.

Zobacz zdjęcia…

Imieniny s. Mistrzyni Franciszki

 

S. Juniorystki i młodzież zakonna przygotowały rekreację imieninową s. Mistrzyni Franciszki. W refektarzu była możliwość posłuchania Radia CSSE czyli radia Całkiem Sympatyczne Siostry Elżbietanki. W radiu można było usłyszeć najważniejsze informacje z naszej prowincji, świata, kościoła, a także wiadomości sportowe, a wszystko na wesoło i radośnie. Dziękujmy za pomysł i radości, której było bardzo dużo, a którą się z nami podzieliły.

Zobacz zdjęcia…

Modlitwa Papieża Franciszka

Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

 

W październiku zapraszamy na antenę Radia Jasna Góra w poniedziałki, środy i piątki pomiędzy 11.30 a 12.00 na cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.
Z okazji tego niezwykłego czasu w Kościele redakcja Radia Jasna Góra przygotowała cykl 12. audycji misyjnych. Są to rozmowy z misjonarzami, animatorami i wolontariuszami misyjnymi. Dziesięciominutowy program przeniesie słuchaczy w misyjny świat.
Link do audycji
OSz/Radio Jasna Góra/AS/PDM

Papież na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan pojawia się jako człowiek, który przed wyruszeniem w drogę wzywa sługi, by im przekazać swoje dobra (por. Mt 25, 14). Bóg powierzył nam swój największy majątek: nasze życie, życie innych osób, wiele różnych darów dla każdego. I te dobra, te talenty nie stanowią czegoś, co należy strzec w skarbcu, ale są powołaniem: Pan wzywa nas, abyśmy śmiało i twórczo wykorzystali talenty. Bóg nie będzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy życia i wiary, ale czy narażaliśmy się, ryzykując, a może tracąc twarz. Ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynienia dobra. Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami.

Czytaj dalej

Im. S. Prowincjalnej Hieronimy :)

W piątek wieczorem rozpoczęliśmy świętowanie imienin naszej Kochanej S. Prowincjalnej, na wieczorną rekreację przyjechały już niektóre siostry Przełożone z placówek. W sobotę rano odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Międzybrodzki – Proboszcz z Goduli,przy ołtarzu było jeszcze obecnych 3 Kapłanów. Oprócz S. Przełożonych, domowej wspólnoty, na uroczystość przybyli młodzi ludzi z Nowych Bojszów – ministranci,Krystian organista oraz Gabriel, który uświetnił chwile spotkania z Jezusem grając na skrzypcach. Po zakończonej Eucharystii odbyło się składanie życzeń oraz ciąg dalszy świętowania, następnie s.Przełożone miały konferencje oraz spotkanie z S. Prowincjalną . 
Zobacz zdjęcia…

ZAPRASZAMY MŁODYCH

Zapraszamy modzież

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Odwiedziny Najbliższych u Nowicjuszki

Nowicjat to czas przygotowań do złożenia ślubów zakonnych. W naszym Zgromadzeniu trwa rok i odbywa się w Puszczykowie koło Poznania. Przed wyjazdem do nowicjatu, siostry nowicjuszki spotykają się z rodzicami i najbliższymi, aby podzielić się swoją radością z przyjęcia habitu i rozpoczęcia nowego etapu formacji zakonnej.  11 sierpnia br. nasza Siostra Nowicjuszka s. M. Dominika, gościła w naszym domu swoich najbliższych. Życzymy s. M. Dominice oraz pozostałym nowicjuszkom, dobrego i owocnego czasu nowicjatu. Zapewniamy o naszej modlitwie. 

 Zobacz zdjęcia…

Wakacje – wypoczynek – wiara

Jest radość – obłóczyny Postulantki Dominiki

Dnia 2 sierpnia w naszej wspólnocie obchodziliśmy uroczystość obłóczyn postulantki Dominiki, która tym samym rozpoczęła kolejny etap formacji jakim jest nowicjat. Z nowicjatem zaczyna się życie zakonne w naszym Zgromadzeniu. Będzie to dla niej i dla innych sióstr nowicjuszek czas głębszego wprowadzenia w charyzmat naszej rodziny zakonnej, do której powołał je Pan Bóg. Postulantka Dominika otrzymała imię s. M. Dominika i otrzymała habit oraz biały welon. Jej Patronem jest teraz św. Dominik – Założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, zwanego dominikańskim. Dla całej naszej wspólnoty jest to ogromna radość, że Pan Bóg wciąż powołuje młode dziewczyny, które chcą w duchu naszego Zgromadzenia służyć Chrystusowi w drugim człowieku. Ks. Proboszcz w kaplicy podczas krótkiego nabożeństwa mówił: „ Jezus daje ci habit, abyś była Jego świadkiem… Niech Serce Jezusa prowadzi Cię Droga Siostro przez ten czas „zaręczyn” do zaślubin z Nim na zawsze”. Po nabożeństwie przeszliśmy do refektarza na życzenia i wspólną rekreację.Zobacz zdjęcia…

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43 44 45