Terminy Dni Skupienia
w roku szkolnym 2018/19

KATOWICE
– rozpoczęcie w sb o 17.00:
27/28 X 2018; 15/16 XII 2018; 
2/3 III 2019; 15/16 VI 2019

zgłoszenia do środy poprzedzającej DS:
sm_piotra@wp.pl
lub kom. 604 100 406

Wyślij komentarz