12 czerwca Zesłanie Ducha Świętego

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.  Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. ?Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?? – mówili pełni zdumienia i podziwu. ?Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? –  Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże?. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: ?Co ma znaczyć?? – mówili jeden do drugiego. ?Upili się młodym winem? – drwili inni. „(Dz Ap 2, 1-13)

Życzenia  Matki Generalnej…

Dla naszego Zgromadzenia jest to dzień szczególny, ponieważ nasza Patronka-św. Elżbieta została kanonizowana właśnie w Zielone Świątki 1235r. Z tej okazji co roku w Sarospatak na Węgrzech- miejscu Jej urodzenia – odbywają się wielkie uroczystości połączone z piękną procesją ulicami miasta. W tym roku w drugim dniu Zielonych  Świąt rozpocznie się również piesza pielgrzymka z Sarospatak do Koszyc (120 km). Wraz z Węgrami na pielgrzymkowy szlak wyruszą siostry, które od początku maja mieszkają na Węgrzech (więcej) oraz kilka sióstr naszej prowincji. Pielgrzymka zakończy się 18 czerwca.  Już wkrótce relacja:)

Uroczsystość Zesłania Ducha Świętego to także Dzień Cierpienia w intencji Misji. O tym skąd się wziął i jaka jest jego idea czytaj w naszych aktualnościach misyjnych tutaj

Wyślij komentarz