Kochać młodzież…

Kategoria: Strona Główna

21Trzeba ?kochać młodych? i ?prowadzić ich do Jezusa?. ?Jeśli będą powołani, to On wskaże im drogę?? ?Musi bić w nas Źródło Życia?, wtedy ?będziemy mogły towarzyszyć młodym w drodze, rozmawiać jak Jezus z Samarytanką?. Wtedy będziemy mogły mieć nadzieję na to, że te, które są powołane usłyszą delikatny głos wzywający do oddania życia Bogu?

Zjazd referentek powołaniowych naszego Zgromadzenia odbył się w dn. 26-28 kwietnia br. Tym razem swoje progi udostępniły nam Siostry Prowincji Poznańskiej ? przybyłyśmy do Puszczykowa. Spotkanie rozpoczęłyśmy w piątek wieczorem. Przyjechały siostry z wszystkich prowincji polskich a także z Niemiec i Norwegii. W sumie było nas 16. Już samo spotkanie w tym gronie wyzwalało w każdej z nas radość i entuzjazm! Czytaj dalej