Obłóczyny 2013

Kategoria: Strona Główna

DSCN0834Zostawiam mój świat podnoszę mój wzrok,
by w Twoich oczach przejrzeć się.
Zostawiam mój lęk podchodzę, byś Ty, Panie, mógł przytulić mnie.
Bo tylko Ty sprawiasz, że chcę bez lęku stawiać każdy krok.
Bo tylko Ty miłością swą przeniknąć możesz każdy mrok.

Dzień 10 sierpnia 2013 r. w Domu Prowincjalnym w Katowicach był dniem wielkiej radości, bo oto tego dnia po kilkuletniej przerwie ?narodziło się nowe dziecko? w naszej rodzinie zakonnej. Postulantka Anna Glinka została dopuszczona do nowicjatu i włączona do naszej wspólnoty poprzez obrzęd obłóczyn. Do tego ważnego dnia wraz z innymi siostrami także z naszej prowincji przygotowywała się przez rekolekcje w Domu Macierzystym w Nysie. U źródeł, gdzie nasze Matki Założycielki rozpoczynały swoją działalność charytatywną, Postulantka mogła zaczerpnąć siły i ducha Matek, by pewniej kroczyć za Jezusem, Któremu chce poświęcić swoje życie. Uroczystość obłóczyn rozpoczęła się o godz. 16:30 w refektarzu Domu Prowincjalnego. Tam O. Kapelan poświęcił strój zakonny: habit i welon, który Postulantka po raz pierwszy założy. Modliłyśmy się, aby S. Nowicjuszka godnie nosiła strój i przypominała innym ludziom o wyższych wartościach. Następnie odbył się obrzęd obłóczyn zakonnych. Na początek Postulantka prosiła S. Prowincjlaną o przyjęcie ją do nowicjatu Sióstr św. Elżbiety i krótkim dialogu otrzymała strój zakonny. Habit ( z łac. habitus ? strój, ubranie) jest znakiem miłości Chrystusa do świata i przypomnieniem o czuwaniu nad nim Bożej Opatrzności; welon to znak poświęcenia siostry zakonnej Bogu, jej przynależność do Niego. Kiedy Post. Anna otrzymała strój zakonny w ciszy opuściła wraz z S. Mistrzynią Krzysztofą i S. Wikarią Albertą refektarz, aby po raz pierwszy założyć poświęcone szaty. Wspólnota Sióstr w tym czasie modliła się różaniec w intencji Nowicjuszki. Po powrocie do refektarza, S. Prowincjalna oznajmiła wszystkim jakie imię otrzyma Nowicjuszka: ?Postulantko Anno Glinko odtąd nazywać się będziesz… Czytaj dalej