Życzenia S. Prowincjalnej

Kategoria: Strona Główna

św. elżbieta rozdajaca chlebW refleksji nad świętymi, a tym bardziej w ich naśladowaniu nie chodzi przecież o to, by możliwie najdokładniej przekopiować ich życie ? by się zachowywać ?tak samo jak oni?.  Ich życie nigdy nie stanie się naszym – choćby z racji na odległość czasu czy miejsca.

Jeśli nas pociągają i naprawdę fascynują, to wydaje się ? lepiej jest zapytać o źródła ich myśli,  postaw i duchowości: co pociągało i fascynowało ich samych ? Skąd i od kogo czerpali swoje rozumienie Boga i wiary? Kto i co inspirowało samą Elżbietę ?

Czy zaczerpnięcie z tych samych źródeł zaspokoi także nasze pragnienie? Czy wsłuchanie się w teksty, które do niej przemawiały, wzbudzi w nas taki sam rezonans? Czy pomoże nam doszukać się w sobie charyzmatu albo przynajmniej wrażliwości,  którą ona w sobie odnalazła i rozpaliła?

Nawet jeśli nie – jeśli nie zrozumiemy lepiej  samych siebie, to z całą pewnością mamy szansę lepiej Ją zrozumieć.

Na zbliżającą się Uroczystość św. Elżbiety, poprzedzoną duchowym przygotowaniem podczas Nowenny, życzę radosnych i dobrych spotkań ze Świętą Patronką, głębią jej wrażliwości i ducha. Niech także nas rozpali do większego miłowania Chrystusa w braciach i siostrach współczesnego czasu.

Życzę pełni Bożego błogosławieństwa i pięknego świętowania we Wspólnocie.  Łącząc się we wspólnej, siostrzanej modlitwie, bardzo serdecznie pozdrawiam  także od sióstr Radnych oraz całej wspólnoty  Domu Prowincjalnego.                 

 

 S. M. Hieronima Zymela

                                                                                    przełożona prowincji katowickiej

Św. Elżbieta w Katowickim Seminarium

Kategoria: Strona Główna

SAMSUNG CAMERA PICTURES14 XI 2013 r. w Święto Bł. Marii Luizy Merkert razem ze wspólnotą seminaryjną oraz pracownikami świętowaliśmy uroczystość św. Elżbiety. Choć odpust w naszej Kaplicy oraz główne uroczystości odbyły się 17 XI, już w tym dniu zagościła w nasze progi nasza Patronka św. Elżbieta, która najpierw spotkała się z nami, czyli Siostrami, następnie z naszymi pracownikami, którzy tego dnia przyszli do nas z życzeniami. Podczas obiadu zeszła do podziemi seminarium i tam odwiedziła naszych Ks. Przełożonych oraz kleryków. Zdziwienia, zaskoczenia, radości było co nie miara. Tak jak siedem wieków temu Elżbieta dzieliła się tym, co miała z potrzebującymi, tak i tego dnia przybyła z daleka, aby podzielić się z nami swoją Miłością. Każdy otrzymał od św. Elżbiety bułkę z dobrym słowem.

Św. Elżbieto, nasza Patronko, prowadź nas drogą miłości, abyśmy za Twoim przykładem umiały dzielić się tą Miłością, której uczy nas Jezus Chrystus.

Niechaj Duch Twój, o św. Matko Elżbieto, żyje nadal w sercach naszych.

s. Piotra

Zobacz zdjęcia…

Miłość to dar – MIŁOŚĆ TO WOLNOŚĆ

Kategoria: Strona Główna

DSCN1472W drugą niedzielę listopada w naszym Domu Prowincjalnym odbyło się skupienie dla Sióstr Zakonnych. Tego dnia naszym duchowym przewodnikiem był Ks. dr Marek Dziewiecki. Skupienie rozpoczęło się wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Następnie pod przewodnictwem Ks. Marka odbyła się wspólna Uczta Duchowa ? spotkanie z Żywym Jezusem. W homilii kaznodzieja mówił m.in. o Bożej Miłości, o tym, że jesteśmy krewnymi Jezusa, że kocha nas tak mocno, że nigdy nie pozbawi nas życia. Jezus chce nam dać wszystko, co najlepsze. Bóg gwarantuje nam życie wieczne, ale nie może zagwarantować nam radości życia wiecznego. To czy osiągnę radość, to zależy od każdego z nas. Czytaj dalej

Przygotowanie do Uroczystości św. Elżbiety

Kategoria: Strona Główna

św. Elżbieta - Marzenka1Przygotowujemy się do Uroczystości Patronalnej naszego Zgromadzenia przez 9-dniową nowennę do św. Elżbiety. Zapraszamy do duchowej wędrówki przez wartości, które średniowieczną świętą księżną poprowadziły przez miłość i służbę wprost do nieba…

Zdjęcie pochodzi z Korowodu Świętych, który odbył się 26 X 2013r. w Bielsku-Białej. Marzena trzyma w rękach rękach relikwie św. Elżbiety.

 

Nowenna do świętej Elżbiety

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny 

Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta umiłowała Ciebie całym sercem i oddała Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny 

Dzień 1 – 8 listopada 

Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga, wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża. Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców. Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko, co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 – 9 listopada 

Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą, dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie. Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 – 10 listopada 

Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości bliźniego. Ludzie biedni, chrzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia, spieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet, gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu – Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym. Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna, uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 – 11 listopada 

Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał, ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku. Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali „Te Deum” na podziękowanie Bogu za tę łaskę. Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie Bogu. Amen. Czytaj dalej