Obłóczyny

?Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego Ojca, Król pragnie twego piękna ? On twoim Panem, oddaj Mu pokłon??

Dzień 7.08.2010r. w naszej prowincji był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania. Był to dzień obłóczyn. Tego dnia, po 8-dniowych rekolekcjach, nasza postulantka Agata została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, otrzymała strój zakonny i nowe imię. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w refektarzu. Tam postulantka Agata w obecności ks. Wojciecha Ignasiaka, Siostry Prowincjalnej M. Fabioli Pluszczok, Sióstr oraz Aspirantek, które licznie przyjechały do naszego domu, wyraziła pragnienie oraz prośbę o przyjęcie jej do Zgromadzenia. Postulantka Agata otrzymała z rąk S. Prowincjalnej habit i welon, po czym wyszła, aby się przebrać. Cała wspólnota w tym czasie modliła się różaniec, polecając nową siostrę opiece Maryi. Po chwili S. Nowicjuszka już w stroju zakonnym w asyście S. Wikarii weszła do refektarza, by tam otrzymać nowe imię: S.M. Anna, brewiarz ? liturgiczną modlitwę Kościoła oraz Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Po ceremoniach wstępnych odbyło się nabożeństwo w kaplicy, gdzie prosiliśmy i polecaliśmy nową Siostrę Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Jezusowi, któremu S.M. Anna oddała swoje życie. Po nabożeństwie ponownie zebraliśmy się w refektarzu na wspólnych życzeniach i kolacji. Dzień obłóczyn ? to dzień pełen radości, pokoju i dziękczynienia. Właśnie w tym dniu rodzi się ?dziecko ? najmłodsza siostra? we wspólnocie.

Krótki życiorys Patronki Siostry M. Anny.

Św. Anna Pak A-gi urodziła się w Korei w 1783 r., w rodzinie katolickiej. Była dobrą żoną i matką. Jej serce było pełne ufności i miłości względem najbliższych, ale przede wszystkim bardzo kochała Pana Boga. Często powtarzała: ?Nie znam Boga tak bardzo, jak bym chciała, ale kocham Go całym sercem?. Z całą swoją rodziną została aresztowana w związku z prześladowaniami katolików. Pomimo okrutnych tortur nie wyrzekła się wiary i Boga. Oddała swoje życie za wiarę 24 V 1839 r. Sługa Boży Jan Paweł II włączył ją w poczet świętych wraz z 103 innymi męczennikami koreańskimi 6 V 1984 r. Liturgiczne wspomnienie tej Świętej obchodzi się dnia 20 IX. Siostrze Nowicjuszce M. Annie, która juz niebawem rozpocznie nowicjat, życzmy, aby Jezus ? Oblubieniec błogosławił ją każdego dnia, a Maryja – Matka wszystkich powołań niech otacza ją płaszczem matczynej opieki.

Komentarze 4 komentarze

avatar

jk ma naimie mąż św.elzbiety

avatar

Ludwik 😀

avatar

Św.Elżbieta czyją jest patronką ?

avatar

Naszego Zgromadzenie, Węgier, Nemiec, III Zakonu św. Franciszka, miłosierdzia chrześcijańskiego, dzieł charytatywnych…

Wyślij komentarz