Jubileusze Zakonne

Kategoria: Strona Główna

DSC_0186Miesiąc maj to miesiąc komunii świętych, nabożeństw majowych oraz Jubileuszy Zakonnych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w naszych domach zakonnych: w Domu Prowincjalnym 6 Sióstr: 65 lecie obchodziła s. Flawia; 60 lecie Siostry: Bogdana, Antonia i Laetitia; 50 lecie s. Beatrycja i s. Christophora. We wspólnocie w Wołczynie świętowała swój Jubileusz 50 lecia s. Donvina, natomiast w Czeskiej Pradze najmłodsza s. Franciszka obchodziła Jubileusz 25 lecia. Przeżywanie Jubileuszu daje każdemu z nas możliwość specyficznego doświadczenia czasu. Każdy Jubileusz jest uroczystością podniosłą, wzruszająca, ale ciągle przypominającą o szybkim przemijaniu czasu a zarazem o jego wielkim znaczeniu i oddziaływaniu na nasze życie. Czas, milczy i upływa, ale dzieją się w nim niesamowite sprawy. Jak mówi starotestamentalny Kohelet, jest czas szukania, czas milczenia i czas mówienia, czas płaczu i uśmiechu, ale także czas miłowania, tracenia i odnajdywania. Te mądre słowa musiały pochodzić z bardzo osobistych refleksji nad istotą czasu i życiowych doświadczeń z nim związanych, skoro nic z tych słów nie traci na swej aktualności. One nadal są wpisane w życiu każdego człowieka, a szczególnie uwidaczniają się w obchodzonych jubileuszach.Zobacz zdjęcia… Czytaj dalej

Dni skupienia dla młodzieży w Sušici

Kategoria: Strona Główna

DSCN2535Od 4 III do 6 III 2016 r. S. Sylwia, S. Františka i 6 dziewczyn zamieszkały w klasztorze kapucynów w Sušici, by przeżyć swoje wielkopostne skupienie. Tematem tych dni było MIŁOSIERDZIE BOŻE. Rozmyślałyśmy nad tym, czym wogóle jest miłosierdzie, jak się przejawia w moim życiu oraz jak miłosierny jest nasz Ojciec Niebieski. „Dni bycia razem w milczeniu, ciszy, modlitwie ale też dzielenie się swoimi doświadczeniami było dla wszystkich wielkim duchowym ubogaceniem. Już teraz cieszymy się na kolejne skupienie“. [napisala Kristyna i Karolina]. Dziękujemy dobremu Bogu za błogosławiony czas oraz naszym kochanym siostrom z Czech za wsparcie modlitewne i materialne. Bóg Wam zapłać. Sr. Frantiska Kroupova.Zobacz zdjęcia…

 

Dzień świętości życia-duchowa adopcja

Kategoria: Strona Główna

ADOPCJAUroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: ” Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa”. I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: rodzina_handssxchu-450x270„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61). Każdy z nas może powtórzyć za psalmistą i podziękować Bogu za dar życia psalmem 139: „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła”.  W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi: Pius XII, Jan XXIII, Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecie Kard. Stefan Wyszyński, Matka Teresa z Kalkuty Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne s. Prowincjalnej

Kategoria: Strona Główna

zmartw.z uczniami…„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”….
/J. 3, 16 – 17/

  Boża Opatrzność  pozwala nam po raz kolejny w  naszym  życiu przeżywać  Paschalne Tajemnice  i całe  bogactwo Okresu Wielkanocnego. Niech te głębokie Tajemnice naszego Zbawienia,  które rozważamy w tym czasie, pomogą  nam pogłębić  naszą  osobistą  relację  do Chrystusa, niech  na nowo rozpalą w naszych sercach pragnienie spotkania Go – szukajmy Go  wytrwale tak,  jak  Magdalena  w  Poranek  Wielkanocny. Życzę całym sercem, abyśmy w tegorocznym przeżywaniu  Paschy  naszego  Pana i  w rozważaniu  niezgłębionej prawdy Jego ZMARTWYCHWSTANIA doświadczyli  na nowo Jego  bezwarunkowej, nieskończonej MIŁOŚCI i  rzeczywistej, osobowej  OBECNOŚCI. Niech  w  tych  dniach  nasze  serca  zostaną  oczyszczone i  umocnione  w  zdrojach  MIŁOSIERDZIA, niech  odnowi  się  nasza  osobista  więź z  Chrystusem  Zmartwychwstałym, obecnym  w  Kościele  Świętym „po  wszystkie  dni  aż  do  skończenia  świata”. Niech  RADOŚĆ  Wielkanocnego  Poranka i  światło  bijące  z pustego  grobu, opromieniają  te  Święta  i  każdy  zwykły  dzień.

Z  darem  modlitwy
S.M. Hieronima Zymela
przełożona Prowincji katowickiej

Wielkopostny dzień skupienia

Kategoria: Strona Główna

Dzień skupienia 20 III 2016

„Kropla łaski” rekolekcje u Sióstr

Kategoria: Strona Główna

DSC_0988          „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” /Flp 4,13/
W dniach 13-17 lutego 2016 w Wiśle odbyły się rekolekcje dla dziewczyn pod tytułem „Kropla łaski” organizowane przez siostry Elżbietanki. Rekolekcje prowadził ks. dr Tomasz Kusz, S.M. Helena, s. Miriam i pani Ania, która wprowadziła nas w tajemnice pisania Ikony Jezusa Pantokratora (Wszechwładca, Pan Wszystkiego). Przez 5 dni doświadczyłyśmy cudownego działania Boga poprzez codzienną Eucharystię, Sakrament Pokuty i Pojednania, konferencje i pisanie ikon. Było to dla każdej z nas osobiste spotkanie z Panem Jezusem, który daje nam siłę w chwilach zwątpienia, podnosi nas z upadków i pomaga walczyć w chwilach pokusy.Ks. Tomek wygłosił 3 konferencje. Dotyczyły one relacji: Ja sama ze sobą, moja relacja z Bogiem, moja relacja z bliźnim. Odpowiedział również na wiele trudnych pytań budzących dużo kontrowersji.  Rozmowy, pytania, konferencje uświadomiły nam jak ważna jest w życiu radość, którą daje nam Bóg, a którą my ludzie tak łatwo przysłaniamy troskami i sprawami życia codziennego.Zobacz zdjęcia… Czytaj dalej

Pielgrzymka życia do Ziemi Świetej

Kategoria: Strona Główna

Jerozolima 2„On sam wybrał świętą ziemię i urodził się w Betlejem” to słowa piosenki Arki Nowego. Tam, gdzie na świat przyszedł Jezus, gdzie nauczał, uzdrawiał, głosił; gdzie zmarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus – tam, na tej ziemi, dane mi było być razem z Siostrami i Kapłanami naszej Diecezji. W ramach Roku Życia Konsekrowanego 30 Sióstr różnych Zgromadzeń (elżbietanki, boromeuszki, służebniczki, karmelitanki Dzieciątka Jezus) odbyły „podróż życia”. Od 18 XI do 25 XI 2015 r. chodziliśmy po Świętej Ziemi. Być może dla większości z nas podróż do Ziemi Jezusa Chrystusa była odległa, być może nierealna do zrealizowania, ale wyroki Boże są niezbadane, a Jego miłosierdzie niezgłębione. To, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. Propozycję pielgrzymki przyjęłam, jako dar z nieba, uśmiech Boga i dar dobrodziejów, dzięki którym mogłam pojechać. Naszym przewodnikiem i organizatorem był Ks. Tomasz Kusz. Towarzyszyło mu dwóch Księży Proboszczów: Ks. Piotr Siemianowski i Ks. Janusz Malczyk. Pierwsza część naszej pielgrzymki to Betlejem i okolice: Betania, Jerycho, Pustynia Judzka, Ain Karem, Grota Mleczna, bazylika Narodzenia, Pole Pasterzy, Jerozolima, Góra Oliwna a tam: Betfage, kościół Pater Noster, Ogród Oliwny, Bazylika Narodów (miejsce zdrady), Via Dolorosa – droga krzyżowa zakończona w bazylice Bożego Grobu, Syjon Chrześcijański m.in. Wieczernik, kościół zaparcia się Piotra, kościół św. Anny. Byliśmy też w Muzeum Holokaustu. Druga część to Nazaret, do którego przenieśliśmy się po 5 dniach pobytu w Betlejem. Zwiedziliśmy m.in. Górę Tabor z Kościołem Przemienienia, Kanę Galilejską, Bazylikę Zwiastowania, Tabga, Jezioro Galilejskie, Kafarnaum, Jardenit – Jordan, Banias, Cezareę Filipowa, Karmel – kościół Stella Maris.Zobacz zdjęcia… Czytaj dalej

Może dla Ciebie…

Kategoria: Strona Główna


Góry plakacik

Przyjecie do Postulatu

Kategoria: Strona Główna

P1070663W Wigilię Dnia Życia Konsekrowanego 1 II 2016r. nasze Aspirantki Weronika Kubok i Basia Karkusz po odbytej formacji w aspiranturze wewnętrznej, zostały w obecności Sióstr przyjęte przez Siostrę Prowincjalną do Postulatu Zgromadzenia. Uroczystość odbyła się w refektarzu nowicjackim, gdzie na znak rozpoczynającego się nowego etapu formacji Aspirantki otrzymały cześć stroju zakonnego –  czarną pelerynkę z białym kołnierzykiem.  Naszym postulantkom życzymy jeszcze większego rozkochania w Jezusie i Zgromadzeniu, gorącego pragnienia świętości i łaski wytrwania w powołaniu. Naszymi życzeniami niech będą słowa piosenki: „Niech Wam Pan Błogosławi i strzeże, niechaj Pan daje pokój Wam, On miłością napełnia serca Wasze, zawsze z Wami jest”. Pamiętajmy o naszych Postulantkach w modlitwach. 

Zobacz zdjęcia…

Zapraszamy dziewczyny

Kategoria: Strona Główna

Kropla łaski rekolekcje zimowe 2016

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11