Elżbieta- znaczy napełniona Bogiem

Kategoria: Strona Główna

Co roku nasza Patronka gromadzi nas na wspólnym świętowaniu. Jest nas w Czechach zaledwie 8 sióstr, ale zawsze p1090153to szczególne spotkanie napełnia nas żywą nadzieją na przyszłość. Tego roku spotkałyśmy się w domu Sióstr w Ostravie. Wspólnota otwarła drzwi swego domu i serc i czułyśmy tyle serdeczności w przyjęciu. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta, która sprawował w intencji Zgromadzenia ks. Adam Rucki były ojciec duchowny seminarium a obecnie opiekun duchowy kapłanów diecezji ostrawsko- opawskiej. Ojciec interesująco mówił jak w prosty sposób wykorzystując codzienne trudy i cierpienia ofiarując je Jezusowi możemy przyczyniać się do uświęcenia innych i czerpać z tego radość. Po Mszy św. Siostry ugościły nas tradycyjnym czeskim obiadem, na którym nie zabrakło knedliczków. Rozmowy nie miały końca, dzieliłyśmy się tym, co przeżywamy i tym, co przed nami, bo w 2018 roku mamy nadzieję świętować 140 lecie przybycia pierwszych sióstr na Ziemię Czeską. Dziękujemy Bogu i Siostrom za to spotkanie i wzajemne umocnienie. „Niechaj duch Twój Święta Elżbieto żyje nadal w sercach naszych”.

s.Franciszka

Dzień umocnienia…

Kategoria: Strona Główna

skupienie-listopad

Dni Młodych w Orzegowie

Kategoria: Strona Główna

skupruda

Tak się bawi, tak się bawi ŚDM

Kategoria: Strona Główna

DSC_0561W sobotę 23 lipca na lotnisku Muchowiec spotkali się młodzi z całego świata. Eucharystii sprawowanej w języku polskim i łacińskim przewodził abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Razem z nim modlili się biskupi i kapłani z całego świata, był wśród nich nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Abp. Wiktor przywitał się z młodymi w 5 językach: po francusku, angielsku, włosku, hiszpańsku, niemiecku. Na koniec wybrzmiały polskie: „Witam serdecznie na Górze Karmel!”, a po nich gromkie brawa Ślązaków. Metropolita zachęcał nas, abyśmy otwarli serca dla Jezusa, abyśmy przyjęli Go, jako swego Pana i razem z apostołem Tomaszem umieli wyznać:„Pan mój i Bóg mój…”.Zobacz zdjęcia…

Czytaj dalej

Jubileusze Zakonne

Kategoria: Strona Główna

DSC_0186Miesiąc maj to miesiąc komunii świętych, nabożeństw majowych oraz Jubileuszy Zakonnych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w naszych domach zakonnych: w Domu Prowincjalnym 6 Sióstr: 65 lecie obchodziła s. Flawia; 60 lecie Siostry: Bogdana, Antonia i Laetitia; 50 lecie s. Beatrycja i s. Christophora. We wspólnocie w Wołczynie świętowała swój Jubileusz 50 lecia s. Donvina, natomiast w Czeskiej Pradze najmłodsza s. Franciszka obchodziła Jubileusz 25 lecia. Przeżywanie Jubileuszu daje każdemu z nas możliwość specyficznego doświadczenia czasu. Każdy Jubileusz jest uroczystością podniosłą, wzruszająca, ale ciągle przypominającą o szybkim przemijaniu czasu a zarazem o jego wielkim znaczeniu i oddziaływaniu na nasze życie. Czas, milczy i upływa, ale dzieją się w nim niesamowite sprawy. Jak mówi starotestamentalny Kohelet, jest czas szukania, czas milczenia i czas mówienia, czas płaczu i uśmiechu, ale także czas miłowania, tracenia i odnajdywania. Te mądre słowa musiały pochodzić z bardzo osobistych refleksji nad istotą czasu i życiowych doświadczeń z nim związanych, skoro nic z tych słów nie traci na swej aktualności. One nadal są wpisane w życiu każdego człowieka, a szczególnie uwidaczniają się w obchodzonych jubileuszach.Zobacz zdjęcia… Czytaj dalej

Dni skupienia dla młodzieży w Sušici

Kategoria: Strona Główna

DSCN2535Od 4 III do 6 III 2016 r. S. Sylwia, S. Františka i 6 dziewczyn zamieszkały w klasztorze kapucynów w Sušici, by przeżyć swoje wielkopostne skupienie. Tematem tych dni było MIŁOSIERDZIE BOŻE. Rozmyślałyśmy nad tym, czym wogóle jest miłosierdzie, jak się przejawia w moim życiu oraz jak miłosierny jest nasz Ojciec Niebieski. „Dni bycia razem w milczeniu, ciszy, modlitwie ale też dzielenie się swoimi doświadczeniami było dla wszystkich wielkim duchowym ubogaceniem. Już teraz cieszymy się na kolejne skupienie“. [napisala Kristyna i Karolina]. Dziękujemy dobremu Bogu za błogosławiony czas oraz naszym kochanym siostrom z Czech za wsparcie modlitewne i materialne. Bóg Wam zapłać. Sr. Frantiska Kroupova.Zobacz zdjęcia…

 

Dzień świętości życia-duchowa adopcja

Kategoria: Strona Główna

ADOPCJAUroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: ” Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa”. I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: rodzina_handssxchu-450x270„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61). Każdy z nas może powtórzyć za psalmistą i podziękować Bogu za dar życia psalmem 139: „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła”.  W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi: Pius XII, Jan XXIII, Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecie Kard. Stefan Wyszyński, Matka Teresa z Kalkuty Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne s. Prowincjalnej

Kategoria: Strona Główna

zmartw.z uczniami…„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”….
/J. 3, 16 – 17/

  Boża Opatrzność  pozwala nam po raz kolejny w  naszym  życiu przeżywać  Paschalne Tajemnice  i całe  bogactwo Okresu Wielkanocnego. Niech te głębokie Tajemnice naszego Zbawienia,  które rozważamy w tym czasie, pomogą  nam pogłębić  naszą  osobistą  relację  do Chrystusa, niech  na nowo rozpalą w naszych sercach pragnienie spotkania Go – szukajmy Go  wytrwale tak,  jak  Magdalena  w  Poranek  Wielkanocny. Życzę całym sercem, abyśmy w tegorocznym przeżywaniu  Paschy  naszego  Pana i  w rozważaniu  niezgłębionej prawdy Jego ZMARTWYCHWSTANIA doświadczyli  na nowo Jego  bezwarunkowej, nieskończonej MIŁOŚCI i  rzeczywistej, osobowej  OBECNOŚCI. Niech  w  tych  dniach  nasze  serca  zostaną  oczyszczone i  umocnione  w  zdrojach  MIŁOSIERDZIA, niech  odnowi  się  nasza  osobista  więź z  Chrystusem  Zmartwychwstałym, obecnym  w  Kościele  Świętym „po  wszystkie  dni  aż  do  skończenia  świata”. Niech  RADOŚĆ  Wielkanocnego  Poranka i  światło  bijące  z pustego  grobu, opromieniają  te  Święta  i  każdy  zwykły  dzień.

Z  darem  modlitwy
S.M. Hieronima Zymela
przełożona Prowincji katowickiej

Wielkopostny dzień skupienia

Kategoria: Strona Główna

Dzień skupienia 20 III 2016

„Kropla łaski” rekolekcje u Sióstr

Kategoria: Strona Główna

DSC_0988          „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” /Flp 4,13/
W dniach 13-17 lutego 2016 w Wiśle odbyły się rekolekcje dla dziewczyn pod tytułem „Kropla łaski” organizowane przez siostry Elżbietanki. Rekolekcje prowadził ks. dr Tomasz Kusz, S.M. Helena, s. Miriam i pani Ania, która wprowadziła nas w tajemnice pisania Ikony Jezusa Pantokratora (Wszechwładca, Pan Wszystkiego). Przez 5 dni doświadczyłyśmy cudownego działania Boga poprzez codzienną Eucharystię, Sakrament Pokuty i Pojednania, konferencje i pisanie ikon. Było to dla każdej z nas osobiste spotkanie z Panem Jezusem, który daje nam siłę w chwilach zwątpienia, podnosi nas z upadków i pomaga walczyć w chwilach pokusy.Ks. Tomek wygłosił 3 konferencje. Dotyczyły one relacji: Ja sama ze sobą, moja relacja z Bogiem, moja relacja z bliźnim. Odpowiedział również na wiele trudnych pytań budzących dużo kontrowersji.  Rozmowy, pytania, konferencje uświadomiły nam jak ważna jest w życiu radość, którą daje nam Bóg, a którą my ludzie tak łatwo przysłaniamy troskami i sprawami życia codziennego.Zobacz zdjęcia… Czytaj dalej

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11