Działalność w czasie epidemii

Kategoria: Strona Główna

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

 zła się nie ulęknębo Ty jesteś ze mną

/Ps 23, 4/

W tym roku czas Wielkiego Postu okazał się dla każdego chrześcijanina testem na zaufanie Bogu – czy pomimo szalejącej burzy potrafimy z ufnością wpatrywać się w Tego, który Jest Panem, który pokonał śmierć i wszystko zostało poddane pod Jego stopy? Ostatnie wydarzenia powinny pobudzić nas do refleksji: czy prawdziwie gromadzimy skarby w niebie, czy może nasza ufność została złożona w doczesności? Kiedy doświadczamy bólu, cierpienia, poczucia beznadziei, sens można odnaleźć tylko spoglądając na Jezusa przybitego do Krzyża. On nadał sens cierpieniu, jest z nami w najtragiczniejszych wydarzeniach naszego życia, jest z nami nieustannie. Czy bieżące wydarzenia nie powodują, że mocniej wybrzmiewają w naszych sercach pełne czułości słowa Jezusa „przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” /Mt 11, 28/.

Idąc za tym wołaniem Jezusa, na pierwszym miejscu stawiamy modlitwę wspólnotową i indywidualną. Modlimy się i prosimy o ustanie epidemii, całą ufność pokładając w Bogu. Poza stałą, codzienną Adoracją Najśw. Sakramentu, odpowiadając na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, w łączności z Kapłanami, Siostrami Zakonnymi i Rodzinami, każdego dnia o godzinie 20:30 spotykamy się w kaplicy na modlitwie różańcowej o ustanie epidemii. Modlimy się także za wszystkich, którzy bezpośrednio niosą pomoc, szczególnie zaś za wszystkie służby, zwłaszcza medyczne, które są na pierwszym froncie walki. Otaczamy swoją modlitwą wszystkich, mając silne poczucie jedności i wspólnoty z całą Polską i światem. Jednocząc się na wspólnej modlitwie pragniemy wypraszać miłosierdzie i nawrócenie dla całego świata, „nie bojąc się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” /Mt 10, 28/.

Św. Jakub w swoim liście powiedział „wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” /Jk 5, 16b/.  W tym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie, chcemy pozostać ufne w Boże Miłosierdzie i przez wstawiennictwo Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – naszej Piekarskiej Lekarki, wypraszać łaski dla naszej Ojczyzny i całego świata. Ktoś zapyta czemu: Matka Boża Piekarska? Czemu ten obraz znajduje się w naszej kaplicy? Ponieważ jest Ona nam bardzo bliska i już nie raz ratowała ludzi z chorób czy epidemii. W pieśni na Jej cześć śpiewamy: „Któraś w stolicy czeskiej przyodziała obraz Twój sławny w nowy blask, kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała cudem zjednanych przezeń łask”. Już od początku XVII w. lud gromadził się w Piekarach przed obrazem Maryi, by oddawać Jej cześć i wypraszać łaski. Oto kilka cudów, które wymodlili wierni: w 1676r. w Tarnowskich Górach  wybuchła zaraza – pielgrzymi z miasta modlili się przed obrazem Matki Bożej w Piekarach, a gdy powrócili, zaraza ustąpiła; w 1680r. obraz z Piekar został wypożyczony do Pragi, gdzie szalała epidemia dżumy – Praga została ocalona; natomiast 20 sierpnia 1683r.  król Jan III Sobieski zmierzając pod Wiedeń, gdzie stoczył zwycięską bitwę z Turkami, zatrzymał się w piekarskim kościele. Tam wysłuchał Mszy Św. i przed obrazem Matki Bożej prosił o zwycięstwo.

Jezus jest wśród nas, tak jak zapowiedział; jest w słabych, cierpiących, w ubogich. Dlatego mimo wielu utrudnień, jakie nas wszystkich spotkały, nadal świadczymy uczynki miłosierdzia, które są wpisane w charyzmat Zgromadzenia, wydając codziennie ubogim około 80 – 90 posiłków. Pamiętamy o słowach Ewangelii: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt 25,40/ oraz „wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” /Jk 2,17/.

Kilka naszych Sióstr, dzieląc się swoimi talentami, włączyło się również w szycie maseczek ochronnych, które są wielką pomocą dla personelu naszego szpitala, Chorzowskiego Hospicjum czy szpitala o. Kamilianów w Tarnowskich Górach.  

Każdego dnia podejmujemy te posługi, które są naszą rzeczywistością w codzienności. Bardzo ważne jest dla nas, aby dać poczucie bezpieczeństwa naszym starszym i schorowanym Współsiostrom, które same kiedyś pracowały w pocie czoła, aby ulżyć w cierpieniach tym, którzy byli pod ich opieką. Dzisiaj, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, my poczuwamy się do szczególnej ich ochrony i staramy się otaczać je jak najlepszą opieką (w Domu Prowincjalnym mamy ok. 10 Sióstr leżących, w tym trzy pod opieką paliatywną).  Siostry katechetki prowadzą katechezę przez Internet. Jako referat powołaniowy jesteśmy w łączności z młodymi i dziećmi, będąc dla nich wsparciem. Ciągle też napływają do nas intencje, które włączamy w nasze modlitwy.

W szczególny sposób dziękujemy Bogu za to, że w naszej domowej kaplicy możemy codziennie przeżywać Mszę Św. i posilać się Eucharystią (Ks. Kapelan mieszka w naszym domu). W modlitwie pamiętamy zwłaszcza o tych wszystkich, którzy teraz są tego pozbawieni.

Z wiarą i ufnością oczekujmy Zmartwychwstania Pana !        

Siostry z Prowincji Katowickiej     

Dzień ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Kategoria: Strona Główna

Już od 24 lat Święto Ofiarowania Pańskiego jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.
W tym dniu razem z innymi osobami konsekrowanymi gromadzimy się razem, by dziękować Bogu za powołanie oraz odnawiamy nasze śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W tym roku większość diecezjalnych spotkań odbyła się w sobotę poprzedzającą święto.

Siostry naszej prowincji posługują w trzech diecezjach: katowickiej, bielsko-żywieckiej i gliwickiej.
Wczorajsze spotkanie w gliwickiej katedrze połączyło elżbietanki z prowincji nyskiej i katowickiej. Było nam bardzo miło wspólnie się spotkać.
To wspólne zdjęcie zrobiła nam s. Rita z Nysy.
Więcej zdjęć i artykuł na stronie radia DOXA.

Zapraszamy MŁODZIEŻ :)

Kategoria: Strona Główna

III Dzień Ubogich w Katowicach ze św. Elżbietą i siostrami

Kategoria: Strona Główna

Siostry elżbietanki naszej Prowincji włączyły się w obchody III Światowego Dnia Ubogich  w Katowicach. Na spotkanie dotarła nawet sama św. Elżbieta – w jej postać wcieliła się postulantka Renata. Relację o obchodach oraz zdjęcia na swojej stronie zamieszcza katowicki Gość Niedzielny. Zapraszamy do zajrzenia na stronę GN tutaj.

 

 

 

 

 

.

Modlitwa Papieża Franciszka

Kategoria: Strona Główna

Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Kategoria: Strona Główna

Cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

 

W październiku zapraszamy na antenę Radia Jasna Góra w poniedziałki, środy i piątki pomiędzy 11.30 a 12.00 na cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.
Z okazji tego niezwykłego czasu w Kościele redakcja Radia Jasna Góra przygotowała cykl 12. audycji misyjnych. Są to rozmowy z misjonarzami, animatorami i wolontariuszami misyjnymi. Dziesięciominutowy program przeniesie słuchaczy w misyjny świat.
Link do audycji
OSz/Radio Jasna Góra/AS/PDM

Papież na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan pojawia się jako człowiek, który przed wyruszeniem w drogę wzywa sługi, by im przekazać swoje dobra (por. Mt 25, 14). Bóg powierzył nam swój największy majątek: nasze życie, życie innych osób, wiele różnych darów dla każdego. I te dobra, te talenty nie stanowią czegoś, co należy strzec w skarbcu, ale są powołaniem: Pan wzywa nas, abyśmy śmiało i twórczo wykorzystali talenty. Bóg nie będzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy życia i wiary, ale czy narażaliśmy się, ryzykując, a może tracąc twarz. Ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynienia dobra. Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami.

Czytaj dalej

Zapraszamy modzież

Kategoria: Strona Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ikony w Orzegowie

Kategoria: Strona Główna

Kolejna edycja warsztatów pisania ikon odbyła się w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Uczestnicy pod okiem Pani Ani tym razem tworzyli ikonę Maryi niosącej Ducha Świętego – Pneumatofory. Efekty pracy i modlitwy widać na zdjęciach…

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia…

Ocal komuś życie…

Kategoria: Strona Główna

O adopcji dowiedziałam się kilkanaście lat temu, gdy chodziłam jeszcze do liceum. Od tamtej pory podejmuję się duchowej adopcji dzieci poczętych prawie bez przerwy… Wierzę, że w ten sposób co 9 miesięcy ratuję jednego Człowieka, którego życie jest zagrożone aborcją. Ta modlitwa i troska o życie jest moją radością – sama nigdy nie będę miała dzieci, a mimo to mogę w tak bardzo konkretny sposób pomóc, by na świecie pojawił się kolejny cud życia… 

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi… ”

św. Jan Paweł II, Evangelium vitae

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO to codzienna modlitwa w intencji jednego dziecka, którego życie jest zagrożone.  Do codziennej dziesiątki  różańca świętego i specjalnej modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienie. 

Szczególny dniem do podjęcia duchowej adopcji jest 25 marca – Uroczystość Zwiastowania – wspomnienie dnia, kiedy Jezus stał się człowiekiem pod sercem Maryi. W tym dniu należy publicznie (w wielu parafiach odprawiane są specjalne nabożeństwa oraz wyłożone księgi duchowej adopcji) lub prywatnie złożyć przyrzeczenie i przez dokładnie 9 miesięcy trwać w modlitwie.

Wszelkie informacje oraz dodatkowe materiały nt. duchowej adopcji można znaleźć na stronie https://duchowaadopcja.pl

Pomocą w modlitwie może być też aplikacja Adoptuj życie:Relacja z marcowego Dnia Skupienia

Kategoria: Strona Główna

s. Piotra

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 36 37