Wizyta sióstr wieczystek w Muzeum Misyjnym

Kategoria: Aktualności misyjne

Cała nasza wspólnota sióstr wieczystek pojechała do Warszawy, by zwiedzić Salezjański Ośrodek Misyjny. Jego częścią jest Muzeum Misyjne, po którym oprowadził nas Ks. Marek Kowalski ? salezjański misjonarz.
Z chwilą, kiedy w roku 1987 Ośrodek Misyjny otrzymał od władz państwowych pozwolenie na wybudowanie własnego domu, zapadła decyzja, że w Ośrodku musi mieć swoje miejsce także Muzeum Misyjne. Od tego czasu zaczęło się gromadzenie eksponatów. Rok po otwarciu Domu Misyjnego (1991) rozpoczęto organizowanie muzeum. Przez trzy lata przychodziły raz w tygodniu cztery pracownice z państwowego Muzeum Etnograficznego, by porządkować i inwentaryzować zbiory. W 1995 roku otwarcia i poświęcenia muzeum dokonał ówczesny sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Bronisław Dąbrowski w obecności przedstawiciela Ministra Kultury i Sztuki.
 
Muzeum posiada następujące działy:
– etnograficzny (Ameryka Łacińska, Afryka, Australia i Azja),
– specjalny (malarstwo, modele łodzi i samolotów, numizmatyka, polska sztuka ludowa),
– przyrodniczy.
 
Myślą przewodnią układu Muzeum jest ostatni sen misyjny księdza Bosko. ?Od Valparaiso przez Afrykę do Pekinu?, czyli eksponaty z terenu Ameryki Łacińskiej, następnie z Czarnego Lądu i wreszcie z Azji, Australii i Oceanii. W ?przelocie? z Ameryki Południowej do Afryki zwiedzający ?zahaczają? o Polskę, oglądając dział polskiej sztuki ludowej. Eksponaty z terenu dawnego Związku Sowieckiego są dołączone do działu azjatyckiego.
 
Eksponaty pochodzą z trzech źródeł:
– od misjonarzy, który przyjeżdżają do kraju na urlopy lub leczenie,
– od darczyńców z poza Zgromadzenia,
– z kupna.
 
Celem założenia Muzeum Misyjnego było zainteresowanie tematyką misyjną. Przekazanie zwiedzającym kultury i sposobu bycia mieszkańców krajów misyjnych oraz warunków, w jakich żyją i pracują misjonarze i misjonarki, ewangelizując powierzone sobie ludy.
 
Dziękujemy serdecznie ks. Markowi za przybliżenie nam historii muzeum oraz eksponatów.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Dzień Cierpienia w Intencji Misji !

Kategoria: Aktualności misyjne

Idea zaangażowania chorych w misyjne dzieło Kościoła zrodziła się w Holandii w Bloemendaal, a jej inicjatorem był ks. Jakub Willenborg. Kiedy w roku 1925 kanonizowano św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji, dla swoich chorych parafian zorganizował on dzień poświęcony misjom. Chorzy zapragnęli włączyć swoje ludzkie cierpienia w zbawcze misterium Chrystusa, ofiarując je za misje i misjonarzy. W tym samym roku odbywał się w Rzymie Kongres Misyjny. Postanowiono wówczas, by również ludziom chorym zaproponować wspieranie misji. Wkrótce we Włoszech powstało Misyjne Apostolstwo Chorych.

W roku 1931, z inicjatywy Unii Misyjnej Duchowieństwa, z okazji Zielonych Świąt zorganizowano w Rzymie Dzień Chorych dla Misji Katolickich. Cztery lata później, za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w dniu Zielonych Świąt obchodzony będzie Dzień Cierpienia w Intencji Misji.

 

Zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna misyjną działalność Kościoła. Apostołowie umocnieni Duchem Świętym opuszczają Wieczernik i głoszą Słowo Boże z wielką mocą i siłą przekonania. Wypełniają w ten sposób słowa Pana: ?Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody? (Mt 28, 19). Mandat misyjny Chrystusa, realizowany w ciągu wieków i tysiącleci przez wiele pokoleń misjonarzy, nie traci dziś na swej aktualności. Misjonarze wciąż przemierzają świat, by siać ziarno Ewangelii Chrystusowej. Także chorzy, którzy przez tajemnicze zrządzenie Boże pozostają na jakiś czas lub na zawsze wyłączeni z aktywnego życia, są zaproszeni do wspierania misyjnego dzieła Kościoła ?mocą swej ludzkiej niemocy?, cierpień i samotności. Właśnie dzień Zielonych Świątek i jednocześnie Dzień Cierpienia w Intencji Misji jest szczególnym momentem, by chorym uświadomić ścisłą i świętą łączność z całym Kościołem oraz zachęcić ich, aby na miarę swych możliwości wielkodusznie ofiarowali swoje życie i cierpienie za zbawienie świata.

 

Jan Paweł II napisał w encyklice Redemptoris missio: Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach, do dopełniania ich braków we własnym ciele (por. Koi l ,24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Dlatego też proszę tych wszystkich, którzy pełnią posługę duszpasterską wśród chorych, by pouczali ich o zbawczej wartości cierpienia i zachęcali do ofiarowania go Bogu za misjonarzy. Przez taką ofiarę chorzy stają się również misjonarzami.

 

W mocy Ducha Świętego świadectwo cierpienia ludzi chorych sięga aż po krańce ziemi i jest najcenniejszym darem dla misjonarzy i misji Kościoła wśród narodów.

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swa łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, ze naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Amen.

Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej.

Kategoria: Aktualności misyjne

Świadomość, że kurs wCentrum Formacji Misyjnej jest jedynie czasem przygotowania do pracy misyjnej towarzyszyła wszystkim od samego początku. Nikt jednak nie przewidywał, że ten czas tak szybko minie. Uroczystość zakończenia roku otwiera jednocześnie nową perspektywę ? praca w krajach misyjnych. Raz jeszcze przypomniał o tym podczas uroczystej Mszy świętej Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, ks. bp Wiktor Skworc. Ks. Biskup błogosławiąc misjonarzy życzył wszystkim, by nie zabrakło im odwagi do głoszenia Ewangelii, a wstawiennictwo Maryi w tajemnicy Nawiedzenia towarzyszyło im każdego dnia. Na zakończenie Ks. Biskup podkreślił, że „budynek Centrum Formacji Misyjnej, gdzie przygotowywaliście się przez ostatnie miesiące jest waszym domem. To jest ?Dom Polskich Misjonarzy?. Zawsze macie tu prawo pobytu. Niech będzie on dla was skałą schronienia w nieprzewidzianych sytuacjach”.

Centrum Formacji Misyjnej opuściło w tym roku 22 osoby, które w najbliższym czasie podejmą pracę w krajach misyjnych. WSZYSCY ONI PROSZĄ CIĘ O MODLITWĘ!!!

Wręczenie krzyży misyjnych

Kategoria: Aktualności misyjne

dscn0547

W Poniedziałek Wielkanocny, podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie z rąk J.E. Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, przyszli misjonarze przygotowujący się do pracy w krajach misyjnych otrzymali krzyże misyjne. Jest to znak miłości Boga do każdego człowieka, a równocześnie znak posłania przez Kościół, by tą miłością dzielić się z ludźmi na całym świecie. Krzyż misyjny będzie odtąd towarzyszył misjonarzom wszędzie, dokądkolwiek zostaną posłani. Będzie on mobilizacją w chwilach zwątpienia, umocnieniem i nadzieją w trudnościach, znakiem zwycięstwa w cierpieniach. Będzie równocześnie przypominał, że misjonarz nigdy nie jest sam, ale Zmartwychwstały Chrystus jest z nim zawsze i wszędzie.

Zobacz zdjęcia

W tym roku krzyże misyjne otrzymali:

s. M. Agnieszka Osochocka – Elżbietanka – Tanzania

s. M. Anna Romanowska – Elżbietanka – Boliwia

s. Maria Wiśniewska – Elżbietanka – Tanzania

s. M. Benedykta Zuchowicz – Elżbietanka – Tanzania

Ks. Paweł Chudzik – diecezja opolska – Peru

Ks. Mariusz Dębski – archidiecezja wrocławska – Peru

Ks. Mariusz Graszk – diecezja ełcka – Boliwia

Ks. Andrzej Józefów – diecezja legnicka – Uzbekistan

Ks. Jarosław Kmiecik – Pallotyn – Meksyk

Ks. Tomasz Pyś – archidiecezja przemyska – Kazachstan

Ks. Michał Rachwalski – diecezja tarnowska – Republika Środkowoafrykańska

Ks. Marcin Rumik – archidiecezja częstochowska – Kanada

Ks. Łukasz Szweda – diecezja bielsko-żywiecka – Jamajka

Ks. Piotr Wojtala – diecezja opolska – Boliwia

Ks. Leszek Zieliński – diecezja tarnowska – Republika Środkowoafrykańska

s. Amanda Adamczyk – Sercanka – Jamajka

s. Małgorzata Bąk – Michalitka – Kamerun

s. Renata Grzegorczyk – Pasterzanka – Republika Środkowoafrykańska

s. Izabela Pilorz – Pasterzanka – Republika Środkowoafrykańska

s. Stefania Zielińska – Sercanka – Kolumbia

Aneta Chełminiak – diecezja kielecka – Paragwaj

Nowi misjonarze proszą o dar modlitwy w ich intencji oraz w intencji wspólnot, do których zostaną posłani.

 1 2 3