Dzień Skupienia dla Sióstr

Dnia 18 marca odbyło się kolejne już w tym roku skupienie dla Sióstr z naszej diecezji. Do Domu Prowincjalnego przybyło bardzo wiele sióstr zakonnych różnych  zgromadzeń. Wspólne spotkanie rozpoczęłyśmy od Adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie brałyśmy udział we Mszy Św., którą celebrował ks. dr Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Mówił m.in. o walce, jaką każdego dnia, każdej godziny i minuty toczy o nas Jezus. Czasami jest nam trudno uwierzyć w to, że Bóg nie zrezygnował ze mnie ? On ciągle walczy, bo mnie kocha. Walczy do oddania swojej krwi, do oddania swego życia. Bóg mówi: ?Ukochałam Cię Miłością odwieczną, ukochałem bez końca?.

Po zakończonej Eucharystii, zeszliśmy wszyscy na aulę, by tam po krótkiej przerwie wsłuchać się w konferencje ks. Krzysztofa, który podjął temat  rozeznawania dobra i zła. Im bardziej jesteśmy w kontakcie ze światem, tym więcej potrzebujemy modlitwy. Im więcej angażujemy się w życie materialne, tym więcej potrzebujemy czasu na spotkanie z naszym Oblubieńcem. Aby od Jezusa czerpach siły do walki ze złem, które tak bardzo jest widoczne w dzisiejszym świecie.

?Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca
i daj mi, Panie prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość, a także wyczucie i poznanie,
abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Amen?
/ św. Franciszek z Asyżu/

 

Zobacz zdjęcia…

Wyślij komentarz