Dzień Skupienia w Dniu Kobiet

DSC_0828Dnia 8 marca br. w naszym Domu Prowincjlanym odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Sióstr Zakonnych. Tego dnia duchowo prowadził nas O. Tadeusz Hajduk SJ. Spotkanie rozpoczęłyśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu. Podczas homilii usłyszałyśmy m.in. o tym, by moja modlitwa była wiernością Panu Bogu. By moje życie było zażyłością z Jezusem – moim Oblubieńcem, bym miała dla Niego czas. Jak chcę komuś coś dać, to muszę sama to mieć. Sama muszę się napełnić Miłością, aby potem dzielić się z innymi. Nie jestem w stanie nikomu dać Miłości, jeśli jej nie mam, a Miłość to: radość, uczynność, dobre słowo, gest, talenty, czas …

Podczas konferencji Ojciec wspomniał o Ślubach Zakonnych, które składamy. Swoje rozważania oparł na Adhortacji Apostolskiej „Vita Consecrata” Ojca Świętego Jana Pawła II. Jeśli naszej czystości nie będziemy przeżywać w radości, to na pewno nie będzie to świadectwo dla innych, dla młodszych, którzy być może zastanawiają się nad takim życiem. Ludzie patrząc na nas i widząc kwaśne, krzywe, cierpiętnicze miny stwierdzą, iż złożone śluby są dla nas trudem, ciężarem i przysłowiową „kulą u nogi”. Moje powołanie to nie historia jednorazowa, ale to czas, który ma przeszłość i przyszłość. To Miłość, to dialog, to historia mojego życia z Bogiem. Powołanie to zaproszenie, to moje codzienne odpowiadanie „Tak” na Jego głos, na Jego wezwanie do Miłości. Przez złożone Śluby Zakonne ja ofiaruję Bogu nie coś, ale konkretnie – ofiaruję samą siebie. Dlatego, że kocham to ofiarowuję się Jezusowi. O. Hajduk porównał 3 Śluby do Trzech Osób Boskich: czystość – Jezus; ubóstwo – Bóg; posłuszeństwo – Duch Święty. Często mówimy, czy słyszymy stwierdzenie: „Pan Bóg jest pierwszy w moim życiu” – to za mało, bo Pan Bóg ma być JEDYNY w moim życiu. Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Vita Consecrata pisał do nas, osób konsekrowanych: „… przeżywajcie w pełni swoje poświęcenie się Bogu, aby nie zabrakło w świecie tego promienia Bożego piękna, który rozjaśnia drogę ludzkiej egzystencji […] dawać świadectwo o Chrystusie swoim życiem, czynami i słowami – oto szczególna misja życia konsekrowanego w Kościele i świecie”. Ojciec Święty pisze dalej: „Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa jest potężną siłą przyciągającą młodych, których On powołuje w swej dobroci, aby poszli za Nim i zostali z Nim na zawsze”. 

Zobacz zdjęcia…

s. Piotra

Wyślij komentarz