Formacja permanentna

Formacja permanentna – potrzebna jest, aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, po ostatecznym włączeniu do naszego Zgromadzenia, na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się. Dokształcanie wymaga przede wszystkim:

  • stałego dążenia do wzrostu duchowego
  • odpowiedniej formacji religijno – kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno – apostolskich
  • umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.

Prosimy Pana żniwa, aby dziewczęta wezwane przez Chrystusa miały odwagę i siłę odpowiedzieć Mu: „Oto idę, idę Panie…”

Dzisiejszy świat potrzebuje radosnych świadków Bożej Miłości. Pomocą w odkryciu drogi życiowej są organizowane różne spotkania, skupienia dla młodzieży i rekolekcje dla dziewcząt.

Wyślij komentarz