Godność kobiety

Godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza.
 
 

Kobieta nie może odnaleźć siebie inaczej,

jak tylko obdarowując miłością innych.

 

 

Od „początku” kobieta – tak jak mężczyzna – została stworzona i „usytuowana” przez Boga w takim właśnie porządku miłości… Godność kobiety świadczy o miłości, jakiej ona doznaje, ażeby wzajemnie miłować… Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, … mocna tym, że Bóg „zawierza jej człowieka” zawsze i wszędzie…
Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to czyni ją „dzielną”, umacnia jej powołanie. W taki też sposób owa „niewiasta dzielna” (Prz 31,10) staje się niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych. Takim właśnie „dzielnym niewiastom” zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody… nasze czasy oczekują na objawienie się owego „geniuszu” kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest człowiekiem!”
/Jan Paweł II, Mulieris dignitatem/
———————————————————————————————

Wszystkim, którzy składają nam życzenia: BÓG ZAPŁAĆ.

———————————————————————————————

DZIĘKUJEMY CI, BOŻE, ZA KOBIETY…

Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie kobiety i prosimy, aby były one wzorem życia dla całego Ludu Bożego.
Dziękujemy Ci, Boże, za kobiety-matki i prosimy, aby zostało uszanowane i z radością przyjęte nowe ludzkie życie.
Dziękujemy Ci, Boże, za kobiety-żony i prosimy, aby poprzez swoją miłość małżeńską były apostołkami komunii i jedności.
Dziękujemy Ci, Boże, za kobiety-córki i kobiety-siostry i prosimy, aby budowały życie rodzinne i społeczne swoją wrażliwością i ofiarnością.
Dziękujemy Ci, Boże, za kobiety konsekrowane i prosimy, aby poprzez swoje śluby były czytelnymi znakami oblubieńczej miłości Chrystusa.
Dziękujemy Ci, Boże, za każdą kobietę i prosimy, aby było docenione ich poświęcenie i każde zaangażowanie na rzecz wspólnoty Kościoła.

Wyślij komentarz