Jubileusz w Katowicach

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim, Alleluja”.

Jubileusz Zakonny to czas szczególnych łask, to nie tylko święto danej siostry, ale to święto całej naszej Rodziny Zakonnej. 21 IV 2018 dla wspólnoty Sióstr Domu Prowincjalnego jak i całej naszej Prowincji był dniem wielkiej radości, bo oto 6 sióstr obchodziło swój Jubileusz Zakonny. 60 – lecie Profesji Zakonnej obchodziły 3 nasze Siostry: s. M. Gloriosa, s. M. Terezja, s. M. Stella, 50 – lecie obchodziła s. Teodozja a 25 – lecie s. M. Natalia i s. M. Agnieszka. Dzień Jubileuszu przypadł w okresie wielkanocym, więc radość jest podwójna. Na porannej Mszy za Jubilatki modliliśmy się w naszej domowej wspólnocie, po niej odbyły się życzenia w refektarzu. Natomiast głównym uroczystościom jubileuszowym  w naszej kaplicy przewodniczył Ks. Bp Marek Szkudło wraz z wieloma Kapłanami, którzy zgromadzili się wokół ołtarza. Na tę uroczystość przybyło wiele gości
i sióstr.

 Na zakończenie Mszy Św. Siostry Jubilatki skierowały słowa podziękowania w stronę Ks. Bp Marka oraz na ręce Przewielebnej Siostry Prowincjalnej M. Hieronimy całej Wspólnocie, Siostrom, Gościom i Dobrodziejom naszego Zgromadzenia.
Po zakończonej uczcie duchowej Siostry Jubilatki wraz z Kapłanami, Współsiostrami oraz zaproszonymi gośćmi udały się na uroczysty obiad.

Zmartwychwstałemu Jezusowi – naszemu Oblubieńcowi polecamy nasze Współsiotry i prosimy Pana Boga o łaski potrzebne, zdrowie i siły dla Czcigodnych Sióstr Jubilatek – na dalszą posługę w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, by, gdy przyjdzie dzień spotkania, Pan powiedział – zapraszam do Siebie, mieszkań u Mnie jest wiele.

s. Piotra

Zobacz zdjęcia…

 

 

Wyślij komentarz