dzień I

O Duchu Święty, Boże, odnów oblicze tej ziemi…

23 stycznia wspólną Mszą św. rozpoczęło się ważne wydarzenie w naszej Prowincji – Kapituła Prowincjalna. Mszy przewodniczył Proboszcz Parafii Mariackiej Ks. Prałat Andrzej Suchoń, który w kazaniu powiedział m.in.,
że duszą każdej wspólnoty jest Duch Święty. Przy każdej nadarzającej się okazji prosiłyśmy Ducha Świętego o pomoc, o Jego światło i moc szczególnie w tych dniach. Obradom przewodniczyła Matka Generalna M. Samuela Werbińska. Podczas dzisiejszych obrad wysłuchałyśmy sprawozdania Siostry Prowincjalnej M. Hieronimy Zymela oraz Siostry Ekonomki M. Józefy Termin. Był to też czas podziękowań za niełatwą posługę dotychczasowego Zarządu Prowincji. Najpierw Matka Generalna dziękowała Siostrze Prowincjalnej
i całemu Zarządowi za wierne wypełnianie powierzonych im zadań, Siostra Prowincjalna M. Hieronima podziękowała Siostrom
z Zarządu Prowincjalnego za pomoc w jej niełatwej posłudze, zaś Siostra Wikaria M. Alberta Gdaczyńska w imieniu Sióstr podziękowania Siostrze Prowincjalnej za kierowanie Prowincją przez minione sześć lat. Jutrzejszy dzień to przed środowymi wyborami dzień skupienia, modlitwy i ciszy.

Zobacz zdjęcia…

s. Piotra

Wyślij komentarz