Kapituła Prowincjalna

kapitula-2017-logoW dniach od 23 do 27 stycznia  w naszej prowincji będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie – Kapituła Prowincjalna. W każdej prowincji kapituła taka odbywa się raz na sześć lat. Do Domu Prowincjalnego w Katowicach przyjedzie  z Rzymu Matka Generalna M. Samuela Werbińska. Wraz z Radą naszej Prowincji oraz wybranymi wcześniej 11 delegatkami wspólnie będą się modlić i obradować.

PROSIMY O MODLITWĘ NA CZAS OSTATNICH PRZYGOTOWAŃ

ORAZ PRZEBIEG KAPITUŁY.

  • Najważniejsze zadania Kapituły
    „Do najważniejszych zadań zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej należą:
  • wybór przełożonej prowincji i jej rady;
  • opracowanielub zmiana Statutów prowincji, w ramach Konstytucji i Dyrektorium, aby je w razie konieczności przystosowaćdo warunków miejsca i czasu;
  • zbadanie życia duchowego i stanu majątkowego prowincji, nowe ukierunkowanie naszego apostolatu zgodnie z wymaganiami Kościołai kierownictwa zakonnego;
  • zbadanie i omówienie dostarczonych przez siostry wniosków i propozycji, jak również innych ważnych spraw prowincji” (Konstytucje 258)

Wyślij komentarz