Misje

„Chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe Imię i umieszczać Twój chwalebny Krzyż; jedno posłannictwo mi nie wystarczy chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata aż po najbardziej odległe wyspy (….) Chciałabym być misjonarką nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata aż po jego kres (…) A nade wszystko, Umiłowany mój Zbawicielu, chciałabym dla ciebie przelać krew do ostatniej kropli…”

Dlaczego właśnie Ona Patronką Misji?

Czytając kilka stron czasopisma misyjnego, przerwała lekturę i powiedziała: nie chcę więcej czytać na ten temat, mam już i tak mocne pragnienie zostania misjonarką. Co stanie się, jeżeli jeszcze ożywię je przez obrazy tego apostolstwa? Chcę być karmelitanką. Następnie wyjaśnia powód tej decyzji: Chcę bardziej cierpieć i przez to zbawiać więcej dusz. (Tak wspomina Celina – starsza siostra Teresy). Oczekiwany chłopiec okazał się dziewczynką, wydawałoby się, że pragnienia rodziców nie zostały spełnione. Oczekiwali misjonarza, a doczekali się córki, która jest ich patronką, orędowniczką i przyjaciółką. Oto, jak Bóg hojny jest w spełnianiu świętych pragnień.

Jan Paweł II

„Życie i nauczanie Teresy uwypukla niezwykle ścisłą więź, jaka istnieje między misją a kontemplacją. Czuwać u stóp Nauczyciela – to bez wątpienia początek każdej autentycznej działalności apostolskiej. Spotkanie z Chrystusem „żywym”, jest także spotkaniem z Chrystusem „spragnionym”, którego okrzyk „pragnę” we wszystkich stuleciach mówi nam o Jego gorącym pragnieniu zbawiania dusz.”

 Z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 1997r.

Komentarze 2 komentarze

avatar

Great hammer of Thor, that is polwfruely helpful!

avatar

אבל לא אמרתי להם "תתחפף" ולא קיללתי אותם. אתה החלטת, בניגוד לכתוב בטקסט, שזה מה שאמרתי. וכל התגובות שלך מתגוננות וקנטרניות בהתאם. ונבזיות גם, אם כבר החלטת להעלות את המילה הזו.ידעתי שהיה משהו פרובוקטיבי בצורה שבה כתבתי את הפוסט הזה וידעתי שיהיו תגובות כאלה, אבל זה לא אומר שאני מקבלת בהכנעה הגדרה שלי כבן אדם רע על סמך דברים שלא עשיתי.

Wyślij komentarz