Pomóż

Nie straciły aktualności słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego:

 ?? w miarę swoich możliwości,
gdyż i dla nas czasy nie są łatwe,
nie zapominajmy o misjach.
Na pewno będzie to też ofiara miła Bogu…?

Chcesz pomóc?

 

Modlitwa

jest wiązaniem jednego krańca świata z drugim. Nieograniczoną przestrzenią i czasem, dociera do najodleglejszych zakątków świata i wzbudza ?przyjaciół? Boga. Nikt z wierzących w Chrystusa nie może pozostać obojętnym wobec faktu, że tak wielu naszych braci na świecie jeszcze nie poznało prawdy Ewangelii. Misje to sprawa wiary i łaski, a łaskę upraszamy właśnie modlitwą. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu.

Animacja.

W wielu osobach dobra wola jest uśpiona, albo po prostu brakuje wiedzy i informacji na temat czym są misje, jakie potrzeby są związane z działalnością misyjną, oraz jaką cząstkę powinniśmy wszyscy bez wyjątku podjąć. Jest potrzeba szerzenia wiedzy o misjach – tworzenia wszelkiego rodzaju Grup Misyjnych, dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Te grupy wprowadzają nowego ducha i swoja obecnością i działalnością otwierają serca i umysły wielu ludzi na potrzeby najbardziej potrzebujących.

 

Pomoc materialna

jest bardzo prosta bowiem dotyczy symbolicznych wpłat na konto. Większość z nas bez uszczerbku na budżecie domowym może odłożyć raz w miesiącu niewielką ofiarę ? ?wdowi grosz?.

 

 
Ofiary można składać na konto:„Silesia Bank”
nr konta: 52 84370002 0010 0154 8154 0001
z dopiskiem nazwy kraju:
 Brazylia, Boliwia, Paragwaj, Kazachstan, Tanzania.
 

 Bardzo istotną pomoc dla misjonarzy, dla ludzi, w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym nasze Siostry Misjonarki mogą pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których posługują. ?Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji.? (Jan Paweł II).

Wyjazd na misje

 to kolejna forma pomocy – jako kapłan zakonny lub diecezjalny, brat czy siostra zakonna, albo jako świecki wolontariusz. Jeśli w sercu jakiegoś młodego człowieka drzemie takie pragnienie, niech je starannie pielęgnuje. A gdy przyjdzie na to czas, zrealizuje…

Wyślij komentarz