Siostry Misjonarki

„Chciałabym

Was wszystkich

spotkać jako świętych

w niebie „

Matka Franciszka Werrner

Kto to taki „MISJONARZ” ?

Świat potrzebuje Boga. Wolą zaś Boga jest, aby to ludzie zanieśli Go swoim braciom i siostrom. Dlatego właśnie powołuje misjonarzy.
Misje to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: ?Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,19n).
Dlatego misjonarz nie może być zwykłym człowiekiem. Chcąc się dzielić z innymi Bogiem, sam musi być Bogiem przepełniony. To musi być człowiek żyjący wiarą na co dzień.
Na podstawie Dekretu o działalności misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II wymienić można cały katalog cnót, którymi powinien odznaczać się misjonarz.
 
Ma on zatem być:
– skory do podejmowania inicjatywy
– stały w wykonywaniu pracy
– wytrwały w trudnościach
– cierpliwie i mężnie znoszący samotność, zmęczenie i bezowocną pracę
– otwarty
– chętny do podejmowania powierzonych zadań
– wspaniałomyślny w dostosowaniu się do obyczajów danego narodu
– solidarny
– zgodny
– ma w duchu miłości, trzeźwości i ofiary swoją postawą życia odzwierciedlać życie Jezusa, tak, aby w gorliwości o zbawienie duszy gotowy był chętnie ofiarować wszystko, a nawet swoje życie.
 

Oto TE, które odczytały Boże wezwanie

i przypieczętowały je swoim ?TAK?

 

S. M. Faustyna Panic

Aktualnie: BRAZYLIA

S. M. Teresa Bosiacka

Aktualnie:BRAZYLIA

S. M. Kornelia Smolnik

Aktualnie: BRAZYLIA

S. M. Anna Kuniszyk

Aktualnie: BOLIWIA

S. M. Teresa Kania

Aktualnie: KAZACHSTAN

 

S. M. Edyta Godziek

Aktualnie: TANZANIA

 

S. M. Wiktoria Goska

Aktualnie: TANZANIA

 

W swojej wspaniałomyślności Bóg powołuje misjonarzy spośród duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego, spośród osób konsekrowanych, a także spośród ludzi świeckich. Wszyscy jednak, niezależnie od stanu muszą zdawać sobie sprawę, że stając się misjonarzami poddają się działaniu Ducha Świętego, który tchnie, kędy chce, nie tylko tam, gdzie sobie człowiek wymarzy.
Poddanie się woli Bożej i woli Kościoła to podstawowy warunek, by zostać misjonarzem!
 
 

Panie, Jezu Chryste,

spójrz, prosimy, na swoich misjonarzy,

którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo

Twemu Słowu i Twojej Miłości.

Niech Twój Krzyż uczy ich ducha ofiary,

w słabościach daje moc i pociechę,

a we wszystkich trudnościach życia

światło i wytrwanie.

Amen

Komentarze 3 komentarze

avatar

…super działacie…. 😉

avatar

Pozdrawiam moją wspaniałą kuzynkę s. Edytę 😉

Niech Pan Bóg Ci błogosławi na każdy dzień, a przede wszystkim teraz, w czasie przygotowań do Misji 😀

Oczywiście serdecznie pozdrawiam całe Zgromadzenie. Pamiętam w modlitwie 😉

avatar

[…] Siostry Misjonarki […]

Wyślij komentarz