Warto zajrzeć

-Papieskie Dzieła Misyjne w Archidiecezji Katowickiej www.pdm.archidiecezja.katowice.pl

– Komisja Episkopatu ds. Misji http://www.cmf1.home.pl/pl/strona-glowna

– Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie http://cmf1.home.pl/cfm/

– Dzieło Pomocy Ad Gentes http://adgentes.misje.pl/

– MIVA Polska http://www.miva.pl/

– SMP www.misjologia.pl

– Sekcja misjologii UKSW http://misjologia.uksw.edu.pl/

– Pomoc Kościołowi w Potrzebie http://www.pkwp.org/

– Dokumenty misyjne http://www.missio.org.pl/DOKUMENTY/DOKUMENTY.html

– Centrum Charytatywno – Wolontariackie Solidarni http://www.solidarni.sma.pl

– Komisja Episkopatu Polski ds. Misji http://www.misje.pl

– Papieskie Dzieła Misyjne http://www.missio.org.pl

– Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów http://www.fides.org

– Missionary International Service News Agency http://www.misna.org

– Sieć Wiary i Sprawiedliwości http://www.aefjn.pl

– Papieska Unia Misyjna  http://www.pum.missio.org.pl/

Wyślij komentarz