Moje serce się w Tobie zakochało… czyli Obłóczyny 2017

30 lipca 2017 r. z wielką radością wyśpiewaliśmy „Oto jest dzień który dał nam Pan”, dziękowaliśmy za dar powołania naszej postulantki Weroniki, która została przyjęta do nowicjatu. Zanim jednak to nastąpiło, odbyła ona swoje rekolekcje. Uroczystość obłóczyn odbyła się w Domu Prowincjalnym, obecne były Siostry ze wspólnoty domowej, Kapłani oraz Siostry z Prowincji. Na początek zgromadziliśmy się w  refektarzu, by po obrzędach wstępnych modlić się za naszą Postulantkę. Otrzymała ona z rąk Siostry Prowincjalnej habit naszego Zgromadzenia, biały welon i imię zakonne – przyodziała się w nowego człowieka. Od dziś Weronika będzie nosiła imię S.M. Rita. Oprócz tego, nie zabrakło oczywiście wręczenia jej naszych Konstytucji, aktualnych Statutów Prowincji i Liturgii Godzin. Po ceremoniach wstępnych odbyło się nabożeństwo w kaplicy, gdzie prosiliśmy i polecaliśmy nową Siostrę Jezusowi, który powołuje i obdarza potrzebnymi łaskami. Jezusowi, któremu S.M.  Rita oddała swoje życie. Podczas krótkiego kazania Ks. Kapelan Tomasz Kusz mówił o cennej perle, że s. M. Rita jest taką perłą w naszym Zgromadzeniu, we wspólnocie. Po nabożeństwie ponownie zebraliśmy się w refektarzu na wspólnych życzeniach. Dzień obłóczyn to zawsze dzień pełen radości, pokoju i dziękczynienia. Właśnie w tym dniu rodzi się dziecko, najmłodsza siostra we wspólnocie.Zobacz zdjęcia…Ufamy, że czas nowicjatu przygotuje s. M.  Ritę do złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej i pozwoli jej zagłębić się w charyzmat i duchowość naszego Zgromadzenia.

Prosimy o modlitwę w intencji s. M. Rity oraz pozostałych Sióstr Nowicjuszek, z którymi już 13 VIII rozpocznie rok Nowicjatu w Puszczykowie, aby pozostały one wierne powołaniu, które Bóg im przekazuje. Życzymy im wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i darów Ducha Świętego, aby bezustannie wzrastały oraz utwierdzały się w powołaniu.

 

Wyślij komentarz