Kim jesteśmy?

Pełna nazwa naszego Zgromadzenia to: Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; skrót CSSE. Popularna nazwa to: siostry elżbietanki.

Siostry Elżbietanki są wspólnotą kontemplacyjno-czynną, na prawie papieskim, powstałą w dniu 27.09.1842r. w Nysie. Inicjatorką była Klara Wolf, a współzałożycielkami Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner. Duchowość Elżbietanek opiera się na przykładzie patronki, Św. Elżbiety Węgierskiej, która pielęgnując chorych, usiłowała widzieć w nich zranione członki naszego Pana. Swoim życiem pragniemy naśladować Chrystusa w Jego oddaniu sprawom Ojca i jak On pochylać się nad ludźmi będącymi Śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa uzdatniają nas do niepodzielnej, swobodnej służby Bogu i ludziom. Modlitwa, eucharystia, medytacja, wspólnota siostrzana są źródłem naszych sił w posłudze potrzebującym – bez różnicy na wyznanie, narodowość i stan.

Naszym celem jest:

  • służba chorym, cierpiącym, samotnym i opuszczonym, szczególnie w ich własnych mieszkaniach,
  • służba pielęgniarska w szpitalach i domach opieki dla dzieci i dorosłych,
  • praca wychowawcza w domach i zakładach dla dzieci,
  • praca duszpasterska i apostolska w parafiach (katechetki, zakrystianki, organistki),
  • służba dla Kościoła w Kuriach biskupich, seminariach duchownych,
  • praca misyjna,
  • działalność z katolikami świeckimi we Wspólnocie Apostolskiej Św. Elżbiety.

Do duchowej specyfiki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety należy kult Serca Jezusowego – Źródła miłości pokornej i dyspozycyjnej. Od Niego nasze Założycielki, a potem kolejne pokolenia Sióstr uczą się całkowitego ukrycia w Bogu, miłości ofiarnej, aż do oddania życia. Szczególną cześć siostry oddają Matce Bożej w tajemnicy Nawiedzenia, z której siostry czerpią umocnienie dla wiary i zachętę do miłości służebnej. Zgodnie z zaleceniem Bł. Matki Marii Merkert Nawiedzenia NMP jest szczególnym świętem Zgromadzenia i dniem odnowienia ślubów zakonnych. Na wzór św. Elżbiety Węgierskiej, która odznaczała się szczególną miłością ubogich pragniemy dawać świadectwo gotowości i wszystkim udzielać tych darów, jakimi obdarzył nas Bóg. Tak jak nasza Patronka chcemy nieść miłość, tam, gdzie panuje nienawiść; radość – tam, gdzie gości smutek; uśmiech – tam, gdzie go brak… Chcemy być wiosną dla tych, których życie jest ciągłą zimą… a potrzeba tak niewiele – … wystarczy kochać.

Komentarze 7 komentarzy

avatar

W dniu dzisiejszym pamiętamy o Was, Czcigodne Siostry w sposób szczególny!
Bukiet serdeczności przesyłamy i zapewniamy o modlitwie!

Pozdrawiam 🙂

avatar

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA MODLITWY,NIECH DOBRY BÓG BŁOGOSŁAWI NASZYM DOBRODZIEJOM

avatar

+sławię 😉

avatar

…Bracie.. i to DOKŁADNIE w rocznicę komentarza s. Piotry…. i jakk tu mówić o PRZYPADKACH…. 🙂

avatar

Czy w Waszym zgromadzeniu siostry mogą odwiedzać rodzinę/znajomych ? Jak tak, to jak często ?
Pracujecie głównie pomagając ludziom?

avatar

Chcialabym bardzo podziekowac s.Samueli za modlitwe w mojej intencji,sprawa jest beznadziejna,Bog jest Jedydym ,ktore moze mi pomoc.iza

avatar

Kim jesteśmy. Właśnie na codzień.

Wyślij komentarz