Obłóczyny 2013

DSCN0834Zostawiam mój świat podnoszę mój wzrok,
by w Twoich oczach przejrzeć się.
Zostawiam mój lęk podchodzę, byś Ty, Panie, mógł przytulić mnie.
Bo tylko Ty sprawiasz, że chcę bez lęku stawiać każdy krok.
Bo tylko Ty miłością swą przeniknąć możesz każdy mrok.

Dzień 10 sierpnia 2013 r. w Domu Prowincjalnym w Katowicach był dniem wielkiej radości, bo oto tego dnia po kilkuletniej przerwie ?narodziło się nowe dziecko? w naszej rodzinie zakonnej. Postulantka Anna Glinka została dopuszczona do nowicjatu i włączona do naszej wspólnoty poprzez obrzęd obłóczyn. Do tego ważnego dnia wraz z innymi siostrami także z naszej prowincji przygotowywała się przez rekolekcje w Domu Macierzystym w Nysie. U źródeł, gdzie nasze Matki Założycielki rozpoczynały swoją działalność charytatywną, Postulantka mogła zaczerpnąć siły i ducha Matek, by pewniej kroczyć za Jezusem, Któremu chce poświęcić swoje życie. Uroczystość obłóczyn rozpoczęła się o godz. 16:30 w refektarzu Domu Prowincjalnego. Tam O. Kapelan poświęcił strój zakonny: habit i welon, który Postulantka po raz pierwszy założy. Modliłyśmy się, aby S. Nowicjuszka godnie nosiła strój i przypominała innym ludziom o wyższych wartościach. Następnie odbył się obrzęd obłóczyn zakonnych. Na początek Postulantka prosiła S. Prowincjlaną o przyjęcie ją do nowicjatu Sióstr św. Elżbiety i krótkim dialogu otrzymała strój zakonny. Habit ( z łac. habitus ? strój, ubranie) jest znakiem miłości Chrystusa do świata i przypomnieniem o czuwaniu nad nim Bożej Opatrzności; welon to znak poświęcenia siostry zakonnej Bogu, jej przynależność do Niego. Kiedy Post. Anna otrzymała strój zakonny w ciszy opuściła wraz z S. Mistrzynią Krzysztofą i S. Wikarią Albertą refektarz, aby po raz pierwszy założyć poświęcone szaty. Wspólnota Sióstr w tym czasie modliła się różaniec w intencji Nowicjuszki. Po powrocie do refektarza, S. Prowincjalna oznajmiła wszystkim jakie imię otrzyma Nowicjuszka: ?Postulantko Anno Glinko odtąd nazywać się będziesz……Siostra Maria Faustyna. Siostro Mario Faustyno niech Bóg cię błogosławi i strzeże. Niechaj ci dopomoże, abyś to imię godnie nosiła?. S. Nowicjuszka z wielką radością odpowiedziała: ?AMEN? (niech się tak stanie). Po otrzymaniu nowego imienia S. Faustyna otrzymała od S. Prowincjalnej Konstytucje, Dyrektorium, Statuty Prowincji oraz Liturgiczną Modlitwę Kościoła tzw. Brewiarz, który odtąd będzie jej podstawową modlitwą odmawianą każdego dnia. Potem odbyła się krótka Liturgia Słowa Bożego. S. Faustyna swoje imieniny zakonne będzie obchodzić 5 października. Po zakończonych obrzędach obłóczyn wspólnie udaliśmy się do naszej kaplicy na nabożeństwo, w którym polecaliśmy naszą nową Współsiostrę. Po nabożeństwie powróciliśmy do refektarza, aby wspólnie spożyć kolację i dalej świętować. Dzień obłóczyn, w którym brałam udział pozwolił mi na chwilę wrócić do tych ważnych dni w moim życiu. Niby nic się nie zmienia, w wewnątrz pozostajemy tą samą osobą, natomiast na zewnątrz wygląda się inaczej. S. Faustyna w niedzielę po Obłóczynach, spotka się ze swoimi Rodzicami, Rodzeństwem i najbliższymi. A we wtorek 13.08. 2013 r. rozpocznie w Puszczykowie pod Poznaniem roczny Nowicjat – czas dokładniejszego rozpoznawania Bożego powołania, Bożego marzenia o człowieku. To czas mający nowicjuszce pomóc w jeszcze głębszym rozkochaniu się w Jezusie. Czas, w, którym Siostra nowicjuszka bardziej poznaje charyzmat Zgromadzenia, przez różnego rodzaju konferencje i wykłady oraz głębszą relację z Jezusem przygotowuje się do oddania Bogu i złożenia ślubów zakonnych: czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa. W dniu zakończenia nowicjatu siostra składa Pierwszą Profesję, zobowiązując się do zachowania trzech rad ewangelicznych.
Życzymy S. Nowicjuszce M. Faustynie, by tak jak mówią słowa piosenki potrafiła zostawić wszystko, podnieść wzrok i przejrzeć się w oczach Jezusa. Niech otwiera się każdego dnia na działanie Ducha Świętego a jej Patronka św. S. Faustyna niech wyprasza jej wszelkie potrzebne łaski.
S. Faustyno pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach i czekam z radością na Twój powrót do Katowic.

Zobacz zdjęcia…

Komentarze 2 komentarze

avatar

Życzę Siostrze Faustynie wiele radości z kroczenia drogami Pana i wielkiej ufności. Niech Maryja Matka Pięknej Miłości towarzyszy Siostrze nowicjuszce w całym życiu zakonnym a święta Patronka Faustyna niech oręduje u Boga we wszystkich intencjach jej serca.

avatar

🙂

Wyślij komentarz