OBŁÓCZYNY 2015

„Proszę pomóż mi Cię naśladować,

tracić wszystkie siły, by wypełnić twe wezwanie…”

DSC_2366

Siostra Maria LUIZA. Bogu niech będą dzięki!

Zobacz więcej zdjęć …

„Oto nareszcie dzień upragniony” tak można by określić atmosferę panującą dziś w naszej Prowincji szczególnie zaś w Domu Prowincjalnym. Bo oto dnia pańskiego 2 VIII 2015 odbył się obrzęd obłóczyn. W trwającym Roku Życia Konsekrowanego Postulantka Urszula została nową członkinią naszej wspólnoty zakonnej. Do tego jakże ważnego w jej życiu dnia Post. Urszula wraz z innymi Siostrami i Postulantkami przygotowywała się poprzez rekolekcje. Uroczystość obłóczyn rozpoczęła się o godz.14:30 w naszym refektarzu, gdzie Ks. Michał Anderko poświęcił habit i welon oraz brewiarz i konstytucje naszego Zgromadzenia, które później postulantka otrzymała z rąk naszej Siostry Prowincjalnej.  Na początek Postulantka w krótkim dialogu prosiła S. Prowincjlaną o przyjęcie ją do nowicjatu Sióstr św. Elżbiety, a następnie otrzymała habit i welon. Po otrzymaniu stroju zakonnego Postulantka w ciszy opuściła wraz z S. Mistrzynią Albertą refektarz, po to, aby po raz pierwszy założyć poświęcone szaty. Wspólnota Sióstr w tym czasie modliła się różaniec w intencji Nowicjuszki, aby godnie nosiła strój i przypominała innym ludziom o wyższych wartościach. Już św. Paweł, pisze: „Wszyscy ochrzczeni przyoblekli się w Chrystusa, przyoblekli w nowego człowieka według Boga”.  Habit, który dziś po raz pierwszy założyła Post. Urszula jest znakiem wspólnoty duchowej z Bł. Matką Założycielką i ze wszystkimi Siostrami. Zobowiązuje do znajomości charyzmatu i do świadczenia o nim życiem i słowami. Świadczy o pragnieniu aktywnego włączenia się w życie rodziny zakonnej. Noszenie habitu to przyobleczenie się w Chrystusa, by nade wszystko ożywiać osobową więź ze Zbawicielem. Habit wzywa do zerwania z duchem tego świata. Jest cichym i wymownym świadectwem dla ludzi. Ubiór zakonny jest znakiem konsekracji, ubóstwa i przynależności do rodziny zakonnej. Można go porównać do duchowej zbroi, o której mówił św. Paweł w liście do Efezjan, oznacza on prawość moralną oraz wierność i szczerość. Po powrocie do refektarza odbył się obrzęd obłóczyn zakonnych. Na początku S. Prowincjalna Hieronima oznajmiła wszystkim, jakie imię otrzyma Nowicjuszka. Ważne słowa dla Postulantki to: „Postulantko Urszulo Muszalik odtąd nazywać się będziesz: Siostra Maria Luiza. Siostro Mario Luizo niech Bóg Cię błogosławi i strzeże. Niechaj ci dopomoże, abyś to imię godnie nosiła. S. Nowicjuszka z wielką radością odpowiedziała: AMEN”. Po otrzymaniu nowego imienia S. Luiza otrzymała od S. Prowincjalnej Konstytucje naszego Zgromadzenia oraz Liturgiczną Modlitwę Kościoła tzw. Brewiarz, który odtąd będzie jej podstawową modlitwą odmawianą każdego dnia. Potem odbyła się krótka Liturgia Słowa Bożego oraz modlitwa wiernych. Siostra Luiza swoje imieniny zakonne będzie obchodzić 14 listopada. Po zakończonych obrzędach obłóczyn wspólnie udaliśmy się do naszej kaplicy na nabożeństwo, w którym polecaliśmy naszą nową Współsiostrę. Po nabożeństwie wróciliśmy do refektarza na życzenia i dalsze świętowanie przy wspólnym stole. S. Luiza wraz z innymi nowicjuszkami kanoniczny roczny nowicjat rozpocznie 7 VIII 2015 w Puszczykowie.

Droga Siostro Luizo życzymy Ci byś całe swoje życie budowała na Chrystusie i z Chrystusem, który dzisiaj mówi do Ciebie: Siostro Luizo droga jesteś w moich oczach, nabrałaś wartości i Ja cię miłuję. Naszą S. Luizę oraz pozostałe Siostry Nowicjuszki polecamy pamięci modlitewnej.

 

Wyślij komentarz