„Ona da ci moc” – pielgrzymka do Krakowskich Łagiewnik

 

Na przełomie kwietnia i maja odbyła się kolejna – 7 Piesza pielgrzymka Diecezji Bielsko – Żywieckiej do Krakowskich Łagiewnik . Tegoroczne hasło, które towarzyszyło pielgrzymom brzmiało: „Ona da ci moc”. Jak co roku wszystkie pokolenia pielgrzymowały z Hałcnowa Sanktuarium M.B. Bolesnej do Łagiewnik, było ich ponad 1800 osób. Pątnikom w drodze towarzyszył Jezus Eucharystyczny w specjalnej monstrancji, która została wykonana w Cieszynie, a która po zakończonej pielgrzymce swoje stałe miejsce znalazła w jednej z bielskich parafii. Pielgrzymi szli w siedmiu grupach, najstarsza uczestniczka miała 84 lat, a najmłodszy uczestnik miał 8 miesięcy. Pielgrzymowali też księża, klerycy ze swoimi Przełożonymi i nie zabrakło także naszej s. Klary, która wiernie co roku uczestniczy w tym wydarzeniu.

 
Zobacz zdjęcia… 

Wyślij komentarz