Ostatnia szansa – KONKURS dla MŁODZIEŻY

Apostolat Młodzieżowo- Powołaniowy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą życie i duchowość św. Elżbiety Węgierskiej. Aby wziąć udział w konkursie trzeba opracować ciekawą prezentację o świętej i nadesłać ją na e-mail: konkurs.elzbietanki@gmail.com do 30 września. Szczegóły dotyczące nadsyłania prac można znaleźć w regulaminie. Jest o co walczyć, bo nagrodą główną jest pielgrzymka dla 2 osób, śladami św. Elżbiety do Niemiec z zakwaterowaniem w Domu Sióstr św. Elżbiety w Berlinie. Każdy może wygrać wystarczy odrobina wiedzy, umiejętności, pomysłowości no i oczywiście szczęścia.

REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
?ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA?

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs na prezentację multimedialną ?ŚWIĘTA ELŻBIETA WĘGIERSKA? organizowany jest przez Apostolat Młodzieżowo ? Powołaniowy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży zaprzyjaźnionej ze Zgromadzeniem.
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie ciekawego życiorysu multimedialnego św. Elżbiety Węgierskiej skierowanego do dzieci lub młodzieży (należy określić poziom edukacyjny).

§ 2. Cele konkursu

1. Promowanie życia i duchowości św. Elżbiety Węgierskiej.
2. Rozpoznanie zainteresowań życiem św. Elżbiety Węgierskiej wśród młodzieży.
3. Skierowanie uwagi młodzieży na wydarzenia związane z życiem św. Elżbiety Węgierskiej.
4. Pozyskanie projektów prezentacji multimedialnych celem rozpowszechniania ich
w dalszych działaniach apostolskich Zgromadzenia sióstr św. Elżbiety.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 17 kwietnia 2011r.
2. Termin nadsyłania prac do 30 września 2011r. na e-mail: konkurs.elzbietanki@gmail.com
3. Prace oceniane będą przez komisję powołana przez organizatorów.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety www.siostryelzbietanki.com dnia 11 października 2011r. Laureaci konkursu zostaną również poinformowani telefonicznie.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami Konkursu jest młodzież zaprzyjaźniona ze Zgromadzeniem.
2. Nadsyłane prace powinny być wykonywane indywidualnie i w sposób autorski.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać swoją prezentację na e-mail: konkurs.elzbietanki@gmai.com
4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (bez ograniczonej ilości slajdów) zawierającej teksty i grafikę stosownie do wybranej grupy odbiorców (do dzieci przedszkolnych lub młodzieży uczącej się), w programie Microsoft Power Point, bądź szczególnie zalecanym programie Windows Movie Maker lub w innym programie multimedialnym.
5. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko 1 prezentacji (z określeniem grupy wiekowej odbiorców).
6. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, prywatny adres korespondencyjny, adres email, telefon kontaktowy-do wewnętrznego użytku organizatorów).
7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające zgodę na rozpowszechnianie jego pracy przez organizatorów do celów powołaniowych Zgromadzenia.
8. Prace nadesłane do Konkursu, w razie potrzeby, zostaną przetłumaczone na inne języki.

§ 5. Kryteria oceny prac Konkursowych

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) Zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
2) Pomysłowość i oryginalność przekazu treści,
3) Czytelność przekazu,
4) Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
5) Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
6) Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,
7) Innowacyjność i kreatywność,
8) Ogólne wrażenie estetyczne.

§ 6. Nagrody konkursowe

1. Laureat I miejsca (wraz z osobą towarzyszącą) otrzymuje nagrodę w postaci wyjazdu na pielgrzymkę do Niemiec śladami św. Elżbiety z zakwaterowaniem w Domu Sióstr św. Elżbiety w Berlinie. (termin pielgrzymki do ustalenia)
2. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Przewidywane są również wyróżnienia.

Wyślij komentarz