Otwarcie Drzwi Miłosierdzia w Katowickiej Katedrze Chrystusa Króla

Drzwi KatedraDopomóż mi o Panie, aby moje oczy były miłosierne….

W niedzielę 13 grudnia we wszystkich katedrach świata zostały otwarte Bramy Miłosierdzia. Również w naszej archikatedrze Chrystusa Króla, przed Mszą św. o godz. 12:00, metropolita katowicki Abp. Wiktor Skworc otworzył Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia. Wcześniej z krypty katedry wyruszyła uroczysta procesja. Podczas homilii Ks. Arcybiskup przypomniał, że III Niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą „Gaudete!”. Dlaczego mamy się radować? Ponieważ ten dzień jest bardzo blisko. Tu oczekujemy Jezusa. I nie chodzi tu o kolejne Święta Bożego Narodzenia, lecz o to, że z każdą mijającą chwilą naszego życia, jesteśmy coraz bliżej dnia Pana, coraz bliżej spotkania z Nim. Ks. Arcybiskup podkreślił, że otwarte drzwi do katedry, do bazylik, sanktuariów, kościołów to symbol otwarcia Boga na człowieka. To także zaproszenie do wejścia w przestrzeń miłości Boga, Jego świętości i miłosierdzia wobec człowieka.rok miłosierdzia

Otwieramy na oścież Bramy Miłosierdzia dla wszystkich, nie wykluczając i nie pomijając nikogo! Czynimy ten gest z nadzieją, że wielu skorzysta z oferty i bogactwa, jaki daje Kościół – mówił Metropolita. Ks. Arcybiskup zachęcał, aby nie zwlekać z decyzją pojednania z Bogiem, skorzystania z sakramentu spowiedzi. Decyzja o przyjęciu łaski Bożego Miłosierdzia zależy od każdego z nas. Podjęta z odwagą, prowadzi do spotkania z Prawdą, Miłością Miłosierną, która czyni człowieka wolnym. Na zakończenie Mszy Ks.Abp Wiktor udzielił obecnym w katedrze błogosławieństwa z odpustem zupełnym, a po Eucharystii każdy miał możliwość otrzymać indywidualne błogosławieństwo od kapłana. Księża kreślili znak krzyża na czołach na znak utwierdzenia w wierze, ale także zachęty, by wyjść i świadczyć o Bożym Miłosierdziu w świecie. We Mszy Św. uczestniczyli licznie zebrani kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy. Do 20 listopada 2016 roku w kościołach jubileuszowych (bazylikach, sanktuariach, wyznaczonych kościołach i kaplicach) na terenie całej archidiecezji katowickiej będzie można uzyskać specjalne odpusty. Listę tych Kościołów można znaleźć na stronie Archidiecezji albo Katowickiego Gościa Niedzielnego. Na koniec jeszcze modlitwa św. S.Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich:
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie
i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz. 163).

Komentarze (1)

avatar

A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą!
Ps 40,12

Wyślij komentarz