Taneczne skupienie na Zesłanie Ducha Świętego

Jak sie modlić? – dla młodzieży

plakat 21_22_05_2016

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ !

2016 V DS dla młodzieży plakat zaproszenie

Dzień Skupienia dla Sióstr

DSC_130817 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczynała Tydzień modlitw o powołania odbył się kolejny dzień skupienia dla Sióstr. Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Adam Wodarczyk. Mówił, że pasterz musi znać swoje owce, ale też owce muszą znać pasterza, muszą znać jego głos. By poznać pasterza muszą by blisko niego. Tak też jest w naszym życiu duchowym, jeśli chcę poznać Jezusa muszę Go słuchać, przebywać z Nim, kochać Go, iść z Nim, obok Niego… Po Eucharystii, konferencji i krótkiej przerwie zawitał do nas P. Franciszek Kucharczyk, który powiedział, jeśli chcę, aby Bóg się mną posłużył muszę wołać o Ducha Świętego, muszę się codziennie otwierać na Słowo Jezusa.

Zobacz zdjęcia…

Warsztaty Tańca w Nysie


Dni skupienia dla młodzieży w Sušici

DSCN2535Od 4 III do 6 III 2016 r. S. Sylwia, S. Františka i 6 dziewczyn zamieszkały w klasztorze kapucynów w Sušici, by przeżyć swoje wielkopostne skupienie. Tematem tych dni było MIŁOSIERDZIE BOŻE. Rozmyślałyśmy nad tym, czym wogóle jest miłosierdzie, jak się przejawia w moim życiu oraz jak miłosierny jest nasz Ojciec Niebieski. „Dni bycia razem w milczeniu, ciszy, modlitwie ale też dzielenie się swoimi doświadczeniami było dla wszystkich wielkim duchowym ubogaceniem. Już teraz cieszymy się na kolejne skupienie“. [napisala Kristyna i Karolina]. Dziękujemy dobremu Bogu za błogosławiony czas oraz naszym kochanym siostrom z Czech za wsparcie modlitewne i materialne. Bóg Wam zapłać. Sr. Frantiska Kroupova.Zobacz zdjęcia…

 

Dzień świętości życia-duchowa adopcja

ADOPCJAUroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się z obchodem Dnia Świętości Życia. W dniu, w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: ” Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa”. I dalej Jan Paweł II w obronie życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995 r: rodzina_handssxchu-450x270„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61). Każdy z nas może powtórzyć za psalmistą i podziękować Bogu za dar życia psalmem 139: „Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła”.  W obronie dzieci nienarodzonych wypowiadali się między innymi: Pius XII, Jan XXIII, Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecie Kard. Stefan Wyszyński, Matka Teresa z Kalkuty Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne s. Prowincjalnej

zmartw.z uczniami…„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony”….
/J. 3, 16 – 17/

  Boża Opatrzność  pozwala nam po raz kolejny w  naszym  życiu przeżywać  Paschalne Tajemnice  i całe  bogactwo Okresu Wielkanocnego. Niech te głębokie Tajemnice naszego Zbawienia,  które rozważamy w tym czasie, pomogą  nam pogłębić  naszą  osobistą  relację  do Chrystusa, niech  na nowo rozpalą w naszych sercach pragnienie spotkania Go – szukajmy Go  wytrwale tak,  jak  Magdalena  w  Poranek  Wielkanocny. Życzę całym sercem, abyśmy w tegorocznym przeżywaniu  Paschy  naszego  Pana i  w rozważaniu  niezgłębionej prawdy Jego ZMARTWYCHWSTANIA doświadczyli  na nowo Jego  bezwarunkowej, nieskończonej MIŁOŚCI i  rzeczywistej, osobowej  OBECNOŚCI. Niech  w  tych  dniach  nasze  serca  zostaną  oczyszczone i  umocnione  w  zdrojach  MIŁOSIERDZIA, niech  odnowi  się  nasza  osobista  więź z  Chrystusem  Zmartwychwstałym, obecnym  w  Kościele  Świętym „po  wszystkie  dni  aż  do  skończenia  świata”. Niech  RADOŚĆ  Wielkanocnego  Poranka i  światło  bijące  z pustego  grobu, opromieniają  te  Święta  i  każdy  zwykły  dzień.

Z  darem  modlitwy
S.M. Hieronima Zymela
przełożona Prowincji katowickiej

Siostry dwie: pokora i pycha…

DSC_1253…którą z nich wybierzesz jeszcze dzisiaj…

Tegoroczna Niedziela Palmowa to także kolejny dzień skupienia dla młodzieży w naszym Domu Prowincjalnym. Tego dnia dzięki Ks. Tomkowi poznaliśmy 12 stopni pokory i pychy. Dowiedzieliśmy się jak naśladować Jezusa w uniżeniu, pokorze, jedności, posłuszeństwie, jak być sługą dla innych, jak być wyrozumiałym. Po konferencji odbyła się droga krzyżowa, podczas której pisaliśmy swoje grzechy, problemy i prośby a następnie przy stacji XII przybijaliśmy je do krzyża, potem odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź a także pisaliśmy listy do samych siebie… Po obiedzie z palmami w rękach udaliśmy się na świętowanie XXXI Święta Młodzieży w katowickiej katedrze. Mszy Św. przewodniczył ks. Abp Wiktor Skworc wraz z Bp. pomocniczymi i kapłanami. Usłyszeliśmy, że mamy być jak Jan i Weronika. Weronika widząc skazańca, pomaga, reaguje i podejmuje gest miłosierdzia; ociera twarz Jezusa i za ten czyn zostaje wynagrodzona, na chuście pozostaje odbicie twarzy Skazańca. Ks. Abp mówił: „Zapamiętajcie ten gest odważnej Weroniki; można go zaliczyć do uczynków miłosierdzia; niech będzie i dla was inspiracją, zachętą”. Pod krzyżem stał też młody Jan, umiłowany uczeń Jezusa. Młodość jest wierna i odważna. Postawa Jana też zostaje wynagrodzona. To z wysokości krzyża Jan usłyszał: „Oto Matka Twoja!”. Otrzymał dar najbardziej kochanej i kochającej osoby. Dziś i my możemy być Weroniką i Janem…

Zobacz zdjęcia… 

Wielkopostny Dzień Skupienia dla Sióstr

DSC_1231Dnia 13 III w Domu Prowincjalnym odbyło się skupienie dla Sióstr Zakonnych, prowadził je O. dr Janusz Sok CSsr. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, po niej uczestniczyliśmy we Mszy Św. Podczas homilii i konferencji usłyszeliśmy, że jedynym moim uzasadnieniem, celem powinno być chęć bycia jak Jezus. Życie zakonne to harówka, codzienne zmaganie się ze słabościami, grzechem, przebaczeniem. Życie zakonne bierze się z codziennego umierania dla spraw najważniejszych, to takie małe, białe męczeństwo dla Jezusa. Ojciec mówił, że tak normalnie logicznie nie jestem w stanie wytłumaczyć, że życie zakonne jest super, że się opłaca, że te codzienne zmaganie ma sens… ale jeśli wiem dla Kogo to robię, dla Kogo codziennie się zmagam, to będę szczęśliwa… nikt przecież mnie na siłę nie trzyma w klasztorze, to mój osobisty wybór.
Zobacz zdjęcia…

 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 36 37 38