III Dzień Ubogich w Katowicach ze św. Elżbietą i siostrami

Siostry elżbietanki naszej Prowincji włączyły się w obchody III Światowego Dnia Ubogich  w Katowicach. Na spotkanie dotarła nawet sama św. Elżbieta – w jej postać wcieliła się postulantka Renata. Relację o obchodach oraz zdjęcia na swojej stronie zamieszcza katowicki Gość Niedzielny. Zapraszamy do zajrzenia na stronę GN tutaj.

 

 

 

 

 

.

„Niech Aniołowie zabiorą Cię do raju”-pogrzeb s.M.Stelii

W piątek 15 listopada w kościele Mariackim pożegnaliśmy naszą Siostrę M. Stellę, która odeszła do domu Ojca. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Rodzina, znajomi s. Stelii oraz Siostry na czele z Siostrą Prowincjalną M. Hieronimą. Mszę Świętą koncelebrowało wielu kapłanów, a Mszy Św. przewodniczył Ks. Andrzej Suchoń – Proboszcz Parafii Mariackiej, który też wygłosił do zebranych słowo. Życie s. Stelli ks. Proboszcz porównał do 3 cnót boskich: wiary, nadziei i miłości. Siostra Stella zostanie w naszej pamięci jako osoba miła, sympatyczna i zawsze uśmiechnięta. Przez długie lata była kucharką przy parafii Marii Magdaleny w Tychach.  Każdy kto wchodził na probostwo został obdarzony dobrym słowem i uśmiechem. S. Stella doświadczona cierpieniem, przez modlitwę łączyła się z ofiarą swego Oblubieńca. W swoim cierpieniu, szczególnie w ostatnim czasie pokazała nam jak pozostać wierną do końca, jak przeżywać cierpienie z miłością. Po celebracji uczestnicy liturgii przeszli na cmentarz, aby odprowadzić śp. Siostrę M. Stellę. 

Zobacz zdjęcia… 

 

3. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trzeci na całym świecie obchodzony będzie ustanowiony przez papieża Franciszka Dzień Ubogich. Wierzymy, że to nie przypadek, że ten dzień odbywa się właśnie 17 listopada – w Uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej, która w chorych i ubogich pielęgnowała samego Chrystusa… Katowickie elżbietanki współorganizują 3. Dzień Ubogich w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Elżbietańskie dni skupienia młodych

19/20 X odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym dni skupienia dla młodzieży w naszym domu, tak jak wiemy cały cykl dwuletni jest poświęcony Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej do Młodych napisanej przez Pp. Franciszka. Cały czas zachęcamy do czytania tego przesłania. Była Msza Św., Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi, tańce na chwałę Pana, wspólne rozmowy, zawiązywanie nowych znajomości, spotkania w grupach, konferencje. Zostawiamy kilkanaście zdjęć. Dziękujemy, że byliście – bez Was tego pięknego czasu by nie było. Już teraz zapraszamy w grudniu. 

Zobacz zdjęcia…

„Do domu wracam jak strudzony pielgrzym”-pogrzeb s. M. Agnelli

Dnia 11 października 2019 odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek naszą Współsiostrę M. Agnellę Kaszuba. Mszy Św. przewodniczył Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, wokół ołtarza zebrało się kilkunastu Kapłanów, wiele sióstr zakonnych, parafian i ubogich, którym Siostra służyła, wszyscy przybyli, aby podziękować Bogu za jej życie i świadectwo jakie pozostanie w naszej pamięci. Posługując przez lata w zakrystii S. Agnella „wychowała” wielu Kapłanów, niektórym ministrantom powtarzała jak należy zachować się przy ołtarzu, wielu obdarzała uśmiechem i pogodą ducha. Siostra została pochowana na cmentarzu na Żwakowie przy parafii Ducha Świętego w Tychach, obok naszych Sióstr. Odpoczywaj w Panu Kochana Siostro, do zobaczenia w Domu Ojca.

Zobacz zdjęcia…

Imieniny s. Mistrzyni Franciszki

 

S. Juniorystki i młodzież zakonna przygotowały rekreację imieninową s. Mistrzyni Franciszki. W refektarzu była możliwość posłuchania Radia CSSE czyli radia Całkiem Sympatyczne Siostry Elżbietanki. W radiu można było usłyszeć najważniejsze informacje z naszej prowincji, świata, kościoła, a także wiadomości sportowe, a wszystko na wesoło i radośnie. Dziękujmy za pomysł i radości, której było bardzo dużo, a którą się z nami podzieliły.

Zobacz zdjęcia…

Modlitwa Papieża Franciszka

Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

 

W październiku zapraszamy na antenę Radia Jasna Góra w poniedziałki, środy i piątki pomiędzy 11.30 a 12.00 na cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.
Z okazji tego niezwykłego czasu w Kościele redakcja Radia Jasna Góra przygotowała cykl 12. audycji misyjnych. Są to rozmowy z misjonarzami, animatorami i wolontariuszami misyjnymi. Dziesięciominutowy program przeniesie słuchaczy w misyjny świat.
Link do audycji
OSz/Radio Jasna Góra/AS/PDM

Papież na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan pojawia się jako człowiek, który przed wyruszeniem w drogę wzywa sługi, by im przekazać swoje dobra (por. Mt 25, 14). Bóg powierzył nam swój największy majątek: nasze życie, życie innych osób, wiele różnych darów dla każdego. I te dobra, te talenty nie stanowią czegoś, co należy strzec w skarbcu, ale są powołaniem: Pan wzywa nas, abyśmy śmiało i twórczo wykorzystali talenty. Bóg nie będzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy życia i wiary, ale czy narażaliśmy się, ryzykując, a może tracąc twarz. Ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynienia dobra. Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami.

Czytaj dalej

Im. S. Prowincjalnej Hieronimy :)

W piątek wieczorem rozpoczęliśmy świętowanie imienin naszej Kochanej S. Prowincjalnej, na wieczorną rekreację przyjechały już niektóre siostry Przełożone z placówek. W sobotę rano odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Międzybrodzki – Proboszcz z Goduli,przy ołtarzu było jeszcze obecnych 3 Kapłanów. Oprócz S. Przełożonych, domowej wspólnoty, na uroczystość przybyli młodzi ludzi z Nowych Bojszów – ministranci,Krystian organista oraz Gabriel, który uświetnił chwile spotkania z Jezusem grając na skrzypcach. Po zakończonej Eucharystii odbyło się składanie życzeń oraz ciąg dalszy świętowania, następnie s.Przełożone miały konferencje oraz spotkanie z S. Prowincjalną . 
Zobacz zdjęcia…

ZAPRASZAMY MŁODYCH

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 47 48