Wszystko ma swój czas…

IMG_0335Taki czas miało 20 Sióstr naszej prowincji, które od 27 stycznia do 2 lutego 2013 r. w  Szczyrku na Górce u Ojców Salezjanów uczestniczyły w rekolekcji zakonnych. Rekolekcje prowadził Ks. Grzegorz Kamiński MSF (Misjonarz Św. Rodziny). Siostry pod płaszczem Matki Bożej Szczyrkowskiej mogły po raz kolejny zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o swoim życiu, powrócić do początku swojego powołania, być może zadać sobie pytanie: jak ja żyję, jako S. Zakonna? Czy żyję Eucharystią? Miłością? Posłuchać konferencji Ojca i pobyć na łonie pięknej natury, którą stworzył dla nas nasz Pan Bóg. Ojciec korzystał z Listu Apostolskiego ?Porta Fidei?, który skierował do wszystkich wiernych Ojciec Święty Benedykt XVI otwierający Rok Wiary. Rekolekcje do dobry moment, by więcej czasu poświęcić na modlitwę, na bycie z Panem naszym Oblubieńcem. Siostry uczestniczyły każdego dnia we Mszy w Sanktuarium, słuchały konferencji i odpoczywały od codziennych trosk i kłopotów. Kilka myśli, które pozostały we mnie, po tych rekolekcjach. Ojciec mówił, a właściwie przypomniał to, co pewnie każda z nas słyszała, że dobro wzrasta w miarę dawania czegoś z siebie. Każda z nas przyszła do Zgromadzenia po to, by służyć innym. Służyć, czyli pomagać, a nie robić ?coś? za kogoś, bo wtedy to już nie będzie służba tylko okaleczanie takiej osoby. By trwać i być wiernym w małych codziennych rzeczach. Ojciec powiedział, aby każda z nas odkryła swoje miejsce, izdebkę, swój azyl ? po to, by odpocząć, by nabrać przysłowiowo sił. By tam spotkać się ze swoim Królem. Moja izdebka ma być miejscem świętym, a każda a nas chce być świętą tzn. szczęśliwą. Jest tylko jedna waluta, przepustka, która pozwoli nam wejść do nieba i być szczęśliwymi ? ta waluta nazywa się MIŁOŚĆ. Dziękujemy Zgromadzeniu, S. Prowincjalnej za możliwość przeżycia świętych dni rekolekcji.

Zobacz zdjęcia…

                                                                                                                      s. M. Ewa

„Umierać, aby żyć…”

Już po raz kolejny 2 lutego w naszej archidiecezji spotkaliśmy się w Katowickiej Katedrze, by razem dziękować Bogu za dar życia i powołania zakonnego. Na początku zostaliśmy przywitani przez Wikariusza Biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego Ks. dr Mirosława Godźka i zaproszeni do wspólnego świętowania. Łączyliśmy się wraz z wszystkimi Siostrami i Braćmi naszej Archidiecezji nie tylko Zgromadzeń czynnych, ale nade wszystko z Siostrami ze Zgromadzeń kontemplacyjnych trwałyśmy na wspólnej modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, co poprzedzone było konferencją O. dr. Krzysztofa Dyrka SJ. Prelegent przypominał, że jesteśmy osobami konsekrowanymi powołanymi do służby Chrystusowi w świecie, ale zarazem zagrożeni jego wartościami ludzkimi, nade wszystko naturalizmem, który sprawia, że zatracamy to, co jest święte i nadprzyrodzone, przestajemy umierać własnemu egoizmowi, co idzie za tym – coraz mniej stajemy się znakiem dla świata. Musimy trwać codziennie na modlitwie i umierać miłości własnej po to, by stawać się ludźmi duchowymi i by żył w nas Chrystus. Tylko wtedy będziemy stawać się Jego prawdziwymi świadkami. Czytaj dalej

O życiu konsekrowanym w Radiu eM

logo2 lutego o życiu konsekrowanym w radiu eM  mówiła S. Wikaria naszej Katowickiej Prowincji – M. Alberta Gdaczyńska. Zapraszamy do wysłuchania krótkich wypowiedzi…

 

Jakich konsekrowanych mamy w diecezji?

Jakie znaczenie ma Dzień Życia Konsekrowanego?

 

Dzień Życia Konsekrowanego

dzień życia konsekrowanegoDziś 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały Lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzi, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Przynależność osób konsekrowanych do Jezusa, oddanie się Jemu nie zamyka na otaczający świat, ale jeszcze bardziej otwiera i pobudza do troski o niego. Osoby konsekrowane włączają się, bowiem w pracę duszpasterską Kościoła, przez którą Jezus dociera ze swą zbawczą miłością do każdego człowieka. W 1997 r. nasz Rodak Bł. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar, jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych z miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne ?charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo?” (Vita consecrata, nr 1)”Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem – podkreśla Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Vita consecrata. Bł. Jan Paweł II przypomina, co jest celem tego dnia: ?Cel tego Dnia jest potrójny: po pierwsze ? odpowiada on wewnętrznej potrzebie bardziej uroczystego wielbienia Pana i dziękczynienia Mu za wielki dar życia konsekrowanego (…). Po drugie ? Dzień Życia Konsekrowanego ma za zadanie przyczynić się do poznania tej formy życia i pogłębiania szacunku dla niego ze strony całego Ludu Bożego (…). Trzeci powód dotyczy bezpośrednio osób konsekrowanych. Są one zaproszone do wspólnego i uroczystego świętowania niezwykłych dzieł, które Pan w nich dokonał, aby w świetle wiary mogły jeszcze pełniej odkryć blask Bożego piękna ? promieniującego za sprawą Ducha w sposobie ich życia ? oraz aby mogły jeszcze żywiej uświadomić sobie swą niezastąpioną misję w Kościele i w świecie? ? pisał wówczas papież. Czytaj dalej

Dlaczego mnie wybrałeś?

medytacjaMEDYTACJA do czytań liturgicznych / na  19.01.2013r. /

Z Listu do Hebrajczyków
? ?Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.  Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego  we  wszystkim  na  nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili…” (Hbr 4,12-16)
Z Ewangelii według świętego Marka
? ?Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego,  a  On go nauczał.  A  przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej,  i  rzekł do niego:  ?Pójdź za Mną?. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w  Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami,  mówili do Jego uczniów: ?Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: ?Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników?.   (Mk 2, 13-17)

 

Panie? WIERZĘ mocno, że Twoje SŁOWO jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca? WIERZĘ, że Twoje SŁOWO jest pokarmem, którym Ty pragniesz mnie posilać? WIERZĘ Panie, że Twoje SŁOWO jest ŚWIATŁEM, którym Ty chcesz mnie oświecać ?zwłaszcza w chwilach trudnych; ŚWIATŁEM, którym pragniesz rozświetlać ciemności, jakie często ogarniają mnie w codziennych zmaganiach związanych z pełnioną posługą ?

          Panie? WIERZĘ, że Ty w Swoim SŁOWIE Jesteś  OBECNY, że Jesteś OSOBOWĄ, ŻYWĄ OBECNOŚCIĄ, która pragnie mnie stale wspierać i ochraniać? WIERZĘ w to, Panie i pragnę ?trwać mocno w wyznawaniu wiary??

WIARA pomaga mi z ufnością i nadzieją przeżywać świadomość, że  ?Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek??

Panie? wiem, że muszę Tobie zdać rachunek nie tylko z pełnienia posługi, którą mi powierzono? nie tylko z tego odpowiedzialnego zarządu?

Czytaj dalej

Adoracja w Panewnikach

W sobotę, dn.12.01.2013r. osoby konsekrowane z naszej Archidiecezji spotkały się na Adoracji Jezusa Narodzonego w panewnickiej Parafii O. Franciszkanów. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem Wikariusza Biskupiego ds. Życia Konsekrowanego Ks. dr. Mirosława Godźka. Podczas homilii Ksiądz przypominał, że każdy człowiek jest owocem aktu Miłości Boga ? Miłości nieograniczonej i niekończącej się. W księdze Proroka Izajasza czytamy: ?Ja, Pan powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem?. Każdy chrześcijanin, każda osoba powołana do życia małżeńskiego, kapłańskiego czy zakonnego została powołana na swój jedyny sposób. My ? osoby konsekrowane: bracia i siostry jesteśmy powołani do szczególnej zażyłości z Bogiem. To my mamy dawać ludziom ?coś? więcej. Mamy im dawać Żywego Boga, mamy głosić o pięknie Bożej Miłości. Ojciec Święty Benedykt XVI nawołuje: ?Ukażcie światu, że wiara przynosi szczęście?. Jeśli ja uporządkuję drogę do Jezusa ? to Jezus uporządkuje drogę do innych ludzi. Ks. Wikariusz powtarzał: ?Ważne, aby Bogu i człowiekowi razem było dobrze, bo gdy jesteśmy blisko Boga dokonują się rzeczy najpiękniejsze?. Podczas Mszy Św. śpiewał chór międzyzakonny pod przewodnictwem Siostry Służebniczki M. Benigny. Po wspólnej Eucharystii, konferencję wygłosił do nas Ojciec Władysław Pasiut – Saletyn, który wspomniał, że trzeba abyśmy rozpoznawali znaku czasu, by wszystko złożyć w ramiona Opatrzności Bożej. Mamy każdego dnia bronić wartości chrześcijańskich, tam, gdzie posługujemy, żyjemy. Po konferencji wspólnie adorowaliśmy Narodzone Dziecię Jezus, wsłuchując się w teksty rozważań oraz śpiew kolęd. Na początek Adoracji osoby z różnych wspólnot zakonnych przyniosły przed żłóbek zapalne lampiony, symbolizujące miłość i gotowość  pójścia za Jezusem, przypomniały o potrzebie bycia światłem dla świata. Na zakończenie została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego ofiarowana we wszystkich wcześniej wymienionych intencjach, zwłaszcza o dar nowych i świętych powołań do służby Bożej. Po spotkaniu i uczcie duchowej, Ojcowie Franciszkanie zaprosili obecnych na wspólne świętowanie przy stole. Była to dobra okoliczność do spotkania i rozmowy w międzyzakonnej wspólnocie siostrzano- braterskiej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ten Dzień Skupienia i życzymy błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku 2013.

s. Piotra

 Posłuchaj pieśni wykonywanych podczas Mszy św. i adoracji przez międzyzakonny siostrzano-braterski chór…

Kyrie- wezwanie:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Święty:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Gloria Puer:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Lulajże Jezuniu:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Transeamus:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Hymn na Rok Wiary:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zobacz zdjęcia…

Życzenia S. Prowincjalnej

W Roku Wiary i kolejnych w życiu Świętach Bożego Narodzenia rozważamy to, że Bóg zamiast chwały i majestatu wybrał ubóstwo ludzkiego serca i tam się narodził. Trzeba Mu zrobić miejsce w życiu. A dziś z tym wydaje się jest jakby coraz trudniej. Trwając w oczekiwaniu na Święta trzeba się zastanowić, co tak naprawdę dzieje się w naszym życiu.

Każdy z nas nosi w sobie pragnienie dotknięcia Boga- odczucia jego miłości, bliskości i bezpieczeństwa. A Boże Narodzenie jest szczególnym czasem – ono jeszcze bardziej rozbudza ten głód. Pytanie, czy go zaspokaja? ? gdyż jest wiele alternatywnych propozycji spędzenia tego czasu. Nasze serce czeka na tę bezwarunkową, czystą i nieskończoną miłość. Bóg jest Miłością!
Na nadchodzące Święta szczerze życzę wszystkim Drogim i Kochanym Siostrom obfitych Bożych łask, błogosławieństwa i pokoju Bożego w sercach i we Wspólnocie. Życzę doświadczenia Bożej Miłości i radosnego świętowania.

W miłości Nowonarodzonego, wraz z serdecznym pozdrowieniem także od Wspólnoty Domu Prowincjalnego i darem siostrzanej modlitwy pozostaje

przełożona prowincji katowickiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

s. M. Hieronima Zymela

Skupienie dla Sióstr

Ostatni w tym roku kalendarzowym dzień skupienia dla sióstr zakonnych odbył się 16 grudnia w naszym Domu Prowincjalnym. Wspólnie rozpoczęłyśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziły s. Elżbietanki przygotowując rozważania adwentowe. Mszy św. Przewodniczył Jezuita- O. dr Tomasz Oleniacz, który wygłosił homilię oraz konferencję. Ojciec mówił m.in. o szukaniu woli Pana Boga w życiu, o radości, jaka powinna płynąc z naszych serc, radości, bo należymy do Pana, bo mamy Go w sercu. Ojciec przypomniał ważną rzecz: że chrześcijanin to człowiek radości! Wspomniał, że ?żyjąc ze smutną miną, nigdy nie przyciągniemy innych ludzi do Jezusa?, a przecież każdemu z nas zależy, by wspólnoty zakonne się rozwijały i żyły duchem swych założycieli i założycielek. Kto ma pokazać piękno i sens życia zakonnego młodym ludziom jak nie my, którzy żyjemy już radami ewangelicznymi i przynależymy do Jezusa?
Na konferencji Ojciec wspomniał o życiu wspólnotowym, o umiejętności przeżywania samotności. Mówił, że ?idealną? wspólnotą miała być wspólnota pierwszych chrześcijan, a jednak pojawiały się między nimi spory i kłótnie. Mówił, że podobnie  jest w naszym życiu, że każdemu potrzebna jest samotność, bo ona przybliża nas do Boga. Nie ma i nie będzie na ziemi ?idealnej? wspólnoty… jedyną taką jest  Trójca Święta.

Zobacz zdjęcia…

Coraz bliżej Święta…

POSŁUCHAJ… mądrości, która W ostatnim tygodniu Adwentu, bezpośrednio przed Bożym Narodzeniem, w liturgii Nieszporów pojawiają się tzw. wielkie antyfony, czasami także zwane antyfonami „O”, jako że każda z nich od tego wykrzyknika się zaczyna. Obecnie mamy ich siedem, chociaż w ciągu wieków liczba ta się zmieniała. Ktoś kiedyś porównał te antyfony do statków, napełnionych Bożymi obietnicami i zapowiedziami Mesjasza – bo każda z nich sięga do tekstów proroków Pierwszego Przymierza. Jednocześnie pokazują one rozwój historii zbawienia, od samych początków stworzenia. /ze strony www.brewiarz.katolik.pl/

Więcej czytaj tutaj….

I Niedziela Adwentu

2 grudnia rozpoczynamy Adwent. Czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana- powiesz. Tą prostą definicję znasz od dawna. Co jednak Adwent znaczy dla Ciebie?

CZEKASZ?

Na co czekasz?

Napisz…

 1 2 3 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 42 43 44