Jubileusze 2012


W tym roku 116 Sióstr naszego Zgromadzenia obchodzić będzie swoje Jubileusze Życia Zakonnego.To dla nas wszystkich powód do uwielbienia Boga za życie i powołanie tych elżbietanek, które trwając w złożonych Bogu ślubach przybliżają innym ludzim rzeczywistość Jego Królestwa. Poniżej lista Sióstr naszej Prowincji, które świetują w rozpoczętym niedawno nowym roku:

65?LECIE  PROFESJI  ZAKONNEJ

1947 ? 30.08. ? 2012 r.

 1. S.M. Tomazja DZIERŻĘGA     
43-100 Tychy, ul. Myśliwska 43
  2. S.M. Telesfora WARNKE         
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
  3. S.M. Euzebia KNITTER           
43-100 Tychy, ul. Paprocańska 113

 

60?LECIE  PROFESJI  ZAKONNEJ

1952 ? 24.04. ? 2012 r.

  1. S.M. Serwacja NOKIELSKA    
47-100 Strzelce Op., ul. Powstańców Śl. 8
  2. S.M. Dolorosa ŁABUZ                
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 14
  3. S.M. Julia REKOWSKA           
40-749 Katowice ? Murcki, ul. Ćwiklińskiej 35
  4. S.M. Konsolata SOSNA             
47-100 Strzelce Op., ul. Powstańców Śl. 8
  5. S.M. Róża BIOLIK                    
41-703 Ruda Śl., ul. Rencistów 2
  6. S.M. Renata LENSKA              
43-100 Tychy, ul. Kopernika 5
 

50?LECIE  PROFESJI  ZAKONNEJ

1962 ? 12.05. ? 2012 r.

  1. S.M. Ewarysta MNOCHY        
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
  2. S.M. Aurelia MODRZYK         
44- 350 Gorzyce, ul. Ogrodowa 2
  3. S.M. Silentia GAŚ                      
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
  4. S.M. Daniela CZAJA                 
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
  5. S.M. Adela KARWACZYŃSKA  
46-250 Wołczyn, ul. Kościelna 6
  6. S.M. Bogna UZAR                    
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52
1962 ? 01.12. ? 2012 r.
 
  7. S.M. Emanuela DEMARCZYK
46-380 Dobrodzień, ul. Moniuszki 3
  8. S.M. Bernarda SZPAKOWSKA 
46-310 Gorzów Śl., ul. Kluczborska 15
  9. S.M. Danuta SZAFORZ            
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 14

 

25?LECIE  PROFESJI  ZAKONNEJ

1987 ? 24.08. ? 2012 r.

  1. S.M. Estera CHUDA                
41-704 Ruda Śl. ? Orzegów, ul. Młodego Górnika 8
  2. S.M. Ludwika SZYMURA       
S- 168 49 Bromma,  Drachmannsgatan 2, Plan 6

 

Jego Świątobliwość Benedykt XVI zawierza w modlitwie Członkinie Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety które w 2012 roku obchodzą swoje Jubileusze 80, 75, 70, 65, 60, 50 i 25 – lecia Profesji Zakonnej, wielbiąc Boga słowami dziękczynnego Magnificat za otrzymane łaski w realizacji powołania i w Ich posłudze w Brazylii, Gruzji, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rosji, Szwecji, na Ukrainie i we Włoszech. Dziękuje serdecznie każdej z Sióstr za ich troskę o codzienne praktykowanie rad ewangelicznych oraz za gorliwą posługę i poświęcenie dla dobra bliźniego.
Życzy Siostrom, by ich życie osobiste i wspólnotowe opromieniało światło bijące z Jezusowego Serca, które jest źródłem miłości pokornej, oddanej do końca, twórczej i dyspozycyjnej. Zawierzając Siostry Jubilatki wstawiennictwu Matki Bożej, czczonej przez Zgromadzenie w tajemnicy Nawiedzenia, z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa obejmując nim całą Wspólnotę Zakonną, Rodziny Sióstr i Uczestników Jubileuszowych Uroczystości.
 

Z Watykanu, dnia 10 stycznia 2012 r.

Arcybiskup Angelo Becciu
Substytut Sekretariatu Stanu

Dzień Skupienia dla Sióstr

Dnia 14 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym nowym roku kalendarzowym skupienie dla Sióstr. Tym razem gościli nas Ojcowie i Bracia Franciszkanie w kościele pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach. O godz. 15:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta sprawowana przez ks. dr Bernarda Raka (Prefekta WŚSD w Katowicach oraz diecezjalnego moderatora dzieła powołań) oraz Kapłanów koncelebrujących. W homilii Ks. Bernard powrócił do słów Jezusa: ?Pójdź za mną?, które usłyszeliśmy w Ewangelii, to nie przypadek, że właśnie w ten dzień, dane nam było powrócić do słów, które wypowiada sam Jezus do każdej osoby konsekrowanej, wybranej. Jezus powołuje, czyli wzywa, zaprasza do pójścia
za Nim. Każde powołanie to dar i tajemnica, to cichy głos Boga, tajemniczy dialog między Bogiem a człowiekiem. W dialogu oprócz słów, ważna jest obecność.
        Na wspólne spotkanie i kolędowanie przybył Ks. Abp Wiktor Skworc, Czytaj dalej

Kolędowanie na Tysiącleciu

Nierozłącznym elementem obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Termin kolęda wywodzi się z języka łacińskiego „calendae” i oznacza w dosłownym tłumaczeniu ‚pierwszy dzień miesiąca’. Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była, zatem noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa. W okresie Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy, bierzemy udział w różnego rodzaju jasełkach i przedstawieniach, mówiące nam i przypominające o narodzinach Jezusa Chrystusa.
Dnia 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), w Parafii pw. M. B. Piekarskiej na Górnym Tysiącleciu odbyło się doroczne Rodzinne kolędowanie z Trzema Królami. Na to spotkanie zostałyśmy zaproszone przez Ks. Krzysztofa Noworta. Czytaj dalej

Duszpasterstwo młodzieżowo – powołaniowe

W nowym roku – czas na małe zmiany:) Dla lepszej komunikacji informacje dotyczące elżbietańskiej działalności wśród młodzieży będą zamieszczane na naszej stronie pod zakładką „Dla młodych”. Znajdziecie tam podział na 3 miejsca – centra- wokół których skupiają się nasze inicjatywy oraz odbywają się Dni Skupienia dla młodzieży:
 
KATOWICE
 
SZCZYRK
 
ORZEGÓW (Ruda Śląska)
 
Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką i zachęcamy do współpracy.

Zaznacz w kalendarzu

 

Oto terminy Dni Skupienia dla młodzieży  i rekolekcji dla dziewczyn, jakie w tym roku będą odbywać się w naszej Prowincji:

 • K A T O W I C E  ul. Warszawska 52

niedziela:  9:00 – 15:00

26 lutego; 6 maja; 10 czerwca

kontakt: s. M. Zofia: 694 066 018, e-mail: sm_zofia@wp.pl

 • RUDA ŚL. ? O R Z E G Ó W ul. Młodego Górnika 8

sobota: 10:00 ? 16:00  

21 kwietnia

kontakt: s. M. Estera: 608 771 224

 • TYCHY ul. Myśliwska 43

sobota: 10:00 ? 16:00

24 marca

 •  SZCZYRK ul. Jasna 10

sobota: 10:00 ? 15:00

17 marca

Tychy i Szczyrk: kontakt: s. M. Helena: 604 100 406  lub 784 850 158, s.helena@interia.pl

 

Rok zawierzenia Opatrzności

To już tradycja, że siostry naszego Zgromadzenia w dniu 1 stycznia spotkają się w kaplicach – na placówkach we wszystkich krajach, gdzie posługujemy, aby w oparciu o tekst przygotowanej medytacji, w łączności z całym Zgromadzeniem powierzyć każdy dzień nowego roku Bogu. Tematem przewodnim w roku 2012 są dla nas wszystkich słowa:
ŻYCIE ZAŁOŻYCIELEK PRZYKŁADEM ZAUFANIA BOŻEJ OPTRZNOŚCI W NASZYCH WSPÓLNOTACH.
Temat ten wpisuje się w sześcioletni program formacyjny: „Weselcie się nadzieją”, który przyświeca nam od ostatniej Kapituły Generalnej. 1 stycznia powierzyłyśmy Bożej Opatrzności nowy rok naszej pracy formacyjnej i nasze Jubileuszowe obchody.  W tym roku świętować będziemy:
 • 170 rocznicę założenia Zgromadzenia
 • 140 rocznicę śmierci bł. Marii Luizy Merkert, Współzałożycielki i pierwszej Przełożonej Generalnej
 • 125 rocznicę ostatecznego zatwierdzenia Zgromadzenia
 • 5 rocznicę beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert.
„Stajemy wobec Boga Stwórcy wszelkich darów, dziękując Mu za łaski i błogosławieństwa jakie spłynęły na nas i nasze Zgromadzenie przez te wszystkie lata. Mamy wspaniałą okazję, by jeszcze raz przyjrzeć się wielkim dziełom jakie dokonały nasze Założycielki. Zapał jakim się odznaczały i ich ofiarne zaangażowanie w dzieło miłosierdzia, wypływały z głębokiej wiary i postawy zaufania Bożej Opatrzności. Bł. Maria Luiza wyraziła to słowami: ?Bóg jest ze wszystkimi, którzy Mu ufają?. Nasze Założycielki otwarte na natchnienia Boże i zatopione w modlitwie, trwały przed Najświętszym Sakramentem i przy Bożym Sercu szukając pocieszenia oraz pomocy w chwilach trudnych doświadczeń i prób. Były przekonane, że są potrzebne i Bóg pobłogosławi rozpoczęte dzieło. ?Szare Siostry przystąpiły do pracy z ufnością w Opatrzność Bożą?- pisze O. Edward Frankiewicz.
Wpatrując się w przykład życia Założycielek, dostrzegamy ich wiarę w Opatrzność Bożą i nieugiętą postawę także w chwilach niepowodzeń i braku zrozumienia. Wierzyły, że to co robią jest dziełem Boga, a one są tylko Jego narzędziami. Pozwalały się prowadzić trudnymi i niepewnymi drogami, idąc dzielnie i odważnie za najlepszym Przewodnikiem, którym jest Bóg. Powierzenie się Bożej Opatrzności wyprowadza nas ze smutku, przywraca radość, wewnętrzy pokój, przekonuje nas, iż nasze życie ma sens. Założycielki ufały Bogu, jak dziecko ufa Ojcu. Bł. Maria Luiza mówiła: ?Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca, a On wszystkim najlepiej pokieruje?.” – pisze w liście do wszystkich sióstr Zgromadzenia nasza Matka Generalna M. Samuela Werbińska.
 
Dziękując Panu Bogu za dar naszych Założycielek, ich postawę otwartości i zaufania względem woli Bożej, a także za wszystkie łaski jakimi obdarza nasze Zgromadzenie, będziemy prosiłyśmy Dobrego Ojca o dalsze błogosławieństwo dla nas i dzieł, jakie prowadzimy.

Ponad 50 tys. odwiedzin

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2011

 

Od stycznia 2011r. strona internetowa naszej prowincji posiada nową szatę graficzną i jest systematycznie uaktualniana. Cieszy nas fakt, że nasz licznik odwiedzin przekroczył kilka dni temu 50 tys. gości. To całkiem dobry wynik. Zauważamy, że bywa tak, że to właśnie internet jest miejscem szukania pierwszego kontaktu z naszym Zgromadzeniem. Kończący się rok jest okazją do krótkiego podsumowania działalności naszej strony www.
 
 • 5 782  W październiku mijającego roku zanotowałyśmy rekordową liczbę odwiedzin w miesiącu.
 • 4 611   Średnia odwiedzin naszej strony w miesiącu.
 • 2 309  To liczba odwiedzin gości spoza terenu Polski. Wśród nich najwięcej jest mieszkańców Czech, Włoch, Węgier, Brazylii, Szwajcarii, a nawet Japonii.
 • 11%   odwiedzin, to goście spoza województwa śląskiego, m.in. z Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi.    
 • 430   to rekordowa liczba dziennych odwiedzin, odnotowana w dn. 23 lutego 2011.
 • elżbietanki – dzięki temu  hasłu wpisywanemu w wyszukiwarkach na naszą stronę zajrzało prawie 20% odwiedzających ją w ogóle.
 • Skrzynka modlitewna – dzięki inicjatywie modlitwy polecanej naszym siostrom, prośby w tym roku przysłało kilkaset osób.
Dziękujemy wszystkim gościom i zachęcamy do współtworzenia tej przestrzeni jaką jest nasza obecność w sieci poprzez kontakt, nowe pomysły, czy chociażby pisanie komentarzy. 
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Adama, który zawsze chętnie służy pomocą i radą podczas mojego ciągłego uczenia się tworzenia tej strony. BÓG ZAPŁAĆ.
 

Życzenia Siostry Prowincjalnej

Katowice, Boże Narodzenie ? A. D. 2011
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 
 
Nadeszły dni wyjątkowej refleksji nad przyjściem Jezusa Chrystusa na świat. Z radością i pokorą rozważamy ten szczególny dar Boga dla ludzkości.
Obecnie w Kościele potrzeba żarliwej, autentycznej modlitwy i kontemplacji prawd wiary, byśmy nie dali się zwieść ani fałszywym prorokom, ani koncepcji łatwego, wygodnego życia, bez ofiar, bez głębszych wartości.
W tym kontekście pragnę życzyć, aby przeżywanie MISTERIUM WCIELENIA stało się źródłem radości i umocnienia,    a także impulsem do zgłębiania Słowa Bożego i nieustannej odnowy życia.
Życzę pięknych i błogosławionych Świąt, przeżywanych w klimacie pokoju życzliwości, a także odpoczynku.
Nowy Rok 2012 niech będzie obfity w Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Niepokalanej.
 
Złączona w świątecznej radości i modlitwie przy żłobku Pana,
serdecznie pozdrawiam wraz z siostrami Radnymi
i całą Wspólnotą Domu Prowincjalnego.
 
przełożona prowincji katowickiej
s. M. Hieronima Zymela

Co nam w sercu gra?

W dniu 26.11.2011 w domu u Sióstr Elżbietanek w Szczyrku odbyło się po raz pierwszy Spotkanie Młodych. Temat przewodni brzmiał: ?Co nam w sercu gra??. 
Na spotkanie przybyło kilkanaście osób z różnych parafii diecezji bielsko ? żywieckiej i nie tylko. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10.00. Najpierw wszyscy przybyli uczestnicy wykonali swoje identyfikatory, następnie wspólnie poprzez zabawę zapoznaliśmy się i zawiązaliśmy wspólnotę. Śpiew, który był prowadzony przez koleżankę Jadzię przygotował wszystkich do dalszych etapów spotkania ściśle ze sobą powiązanych.
 O godz.11.00 mieliśmy możliwość wysłuchać konferencji, którą wygłosił ks. Piotr Hoffmann. Mówił między innymi o  tym, że w naszych sercach grają różne melodie…
Zobacz zdjęcia…

Czytaj dalej

Siostry Elżbietanki
zapraszają młodzież na
SPOTKANIE MŁODYCH,

które odbędzie się
10 grudnia 2011r.
przy parafii Ducha Świętego
Tychy, ul. Myśliwska 43
w godz.10.00 ? 16.00

W programie m. in.:

Okazja do spowiedzi, Msza św., konferencja Ks. Piotra Hoffmanna, poczęstunek oraz warsztaty pakowania prezentów.

Kontakt:
s. Helena
tel. 784 850 158   s.helena@interia.pl

 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48