Obłóczyny

?Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego Ojca, Król pragnie twego piękna ? On twoim Panem, oddaj Mu pokłon??

Dzień 7.08.2010r. w naszej prowincji był dniem wielkiej radości i dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania. Był to dzień obłóczyn. Tego dnia, po 8-dniowych rekolekcjach, nasza postulantka Agata została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, otrzymała strój zakonny i nowe imię. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w refektarzu. Tam postulantka Agata w obecności ks. Wojciecha Ignasiaka, Siostry Prowincjalnej M. Fabioli Pluszczok, Sióstr oraz Aspirantek, które licznie przyjechały do naszego domu, wyraziła pragnienie oraz prośbę o przyjęcie jej do Zgromadzenia. Postulantka Agata otrzymała z rąk S. Prowincjalnej habit i welon, po czym wyszła, aby się przebrać. Cała wspólnota w tym czasie modliła się różaniec, polecając nową siostrę opiece Maryi. Po chwili S. Nowicjuszka już w stroju zakonnym w asyście S. Wikarii weszła do refektarza, by tam otrzymać nowe imię: S.M. Anna, brewiarz ? liturgiczną modlitwę Kościoła oraz Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Czytaj dalej

 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48