Przygotowanie do Uroczystości św. Elżbiety

św. Elżbieta - Marzenka1Przygotowujemy się do Uroczystości Patronalnej naszego Zgromadzenia przez 9-dniową nowennę do św. Elżbiety. Zapraszamy do duchowej wędrówki przez wartości, które średniowieczną świętą księżną poprowadziły przez miłość i służbę wprost do nieba…

Zdjęcie pochodzi z Korowodu Świętych, który odbył się 26 X 2013r. w Bielsku-Białej. Marzena trzyma w rękach rękach relikwie św. Elżbiety.

 

Nowenna do świętej Elżbiety

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny 

Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta umiłowała Ciebie całym sercem i oddała Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny 

Dzień 1 – 8 listopada 

Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga, wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża. Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców. Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko, co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 – 9 listopada 

Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą, dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie. Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 – 10 listopada 

Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości bliźniego. Ludzie biedni, chrzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia, spieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet, gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu – Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym. Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna, uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 – 11 listopada 

Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał, ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku. Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali „Te Deum” na podziękowanie Bogu za tę łaskę. Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie Bogu. Amen.

Dzień 5 – 12 listopada 

Święta Elżbieto, zachwycił Cię święty Franciszek z Asyżu – dusza tak Ci pokrewna. Poszłaś w jego ślady, wstępując do III Zakonu dla ludzi świeckich. Doskonale odczytałaś jego ideał i wcieliłaś go w życie. Pokora, ubóstwo, radosna prostota, służenie chorym i cierpiącym – to Twoje bogactwo duchowe, które codziennie składałaś w ofierze dla Chrystusa, który był Twoją najwyższą miłością. Jakże nam nieraz daleko do tego ideału. Uproś, aby nasze życie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej podobne do Twojego. Amen.

Dzień 6 – 13 listopada 

Święta Elżbieto, Twoje życie, tak pełne czynów dobroci i miłosierdzia, było jednocześnie przepojone modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem. Twój spowiednik powiedział o Tobie, że pomimo tak czynnego życia byłaś obdarzona łaską kontemplacji w tak wysokim stopniu, że podobną rzadko można było spotkać. Uproś nam dar modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Amen.

Dzień 7 – 14 listopada 

Święta Elżbieto, Ty przez całe życie byłaś pocieszycielką ubogich, w nich rozpoznałaś i ukochałaś Chrystusa. Dlatego tak hojnie rozdzielałaś dary miłości wszystkim proszącym o wsparcie. Gdy zabrakło dochodów, sprzedawałaś klejnoty i kosztowne szaty. Sama osobiście usługiwałaś chorym najbardziej odrażającym. Niech Twoja heroiczna miłość bliźniego wyjedna nam cnotę miłosierdzia i miłości dla tych, z którymi nam przyszło żyć. Amen.

Dzień 8 – 15 listopada 

Święta Elżbieto, Twoja heroiczna miłość bliźniego posunęła się tak daleko, że gdy wyczerpały się wszystkie środki materialne, Ty – księżna, poszłaś żebrać, by w ten sposób zaradzić potrzebom ubogich. Bez reszty oddałaś się Chrystusowi w cierpiących i biednych tak, że w krótkim czasie spaliłaś się na ołtarzu miłości. Wyproś dla nas łaskę poświęcenia się dla innych i zapomnienia o sobie, bo Chrystus powiedział: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Amen.

Dzień 9 – 16 listopada 

Święta Elżbieto, Twoje życie było bardzo trudne, ale wpatrzona w Chrystusa dźwigającego krzyż mężnie wstępowałaś w Jego ślady. Przykładem był dla Ciebie święty Franciszek, obdarzony stygmatami męki Chrystusa. Dziś, gdy z Chrystusem radujesz się w chwale, racz się wstawiać do Niego za nami, byśmy idąc tą samą drogą, otrzymali podobną chwałę w Jego królestwie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny 

Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni świętego Ojca naszego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami, umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego Chrystusa; prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu o sobie, byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów, wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze (1)

avatar

Bardzo się cieszę, że tutaj właśnie widzę naszą nowennę jak pięknie – pozdrawiam wszystkich, którzy zaglądają w ten kącik internetu i modlą się razem z nami. Życzę wytrwałości i wielu łask wyproszonych przez świętą Elżbietę. Pokój i dobro !

Wyślij komentarz