Rok zawierzenia Opatrzności

To już tradycja, że siostry naszego Zgromadzenia w dniu 1 stycznia spotkają się w kaplicach – na placówkach we wszystkich krajach, gdzie posługujemy, aby w oparciu o tekst przygotowanej medytacji, w łączności z całym Zgromadzeniem powierzyć każdy dzień nowego roku Bogu. Tematem przewodnim w roku 2012 są dla nas wszystkich słowa:
ŻYCIE ZAŁOŻYCIELEK PRZYKŁADEM ZAUFANIA BOŻEJ OPTRZNOŚCI W NASZYCH WSPÓLNOTACH.
Temat ten wpisuje się w sześcioletni program formacyjny: „Weselcie się nadzieją”, który przyświeca nam od ostatniej Kapituły Generalnej. 1 stycznia powierzyłyśmy Bożej Opatrzności nowy rok naszej pracy formacyjnej i nasze Jubileuszowe obchody.  W tym roku świętować będziemy:
  • 170 rocznicę założenia Zgromadzenia
  • 140 rocznicę śmierci bł. Marii Luizy Merkert, Współzałożycielki i pierwszej Przełożonej Generalnej
  • 125 rocznicę ostatecznego zatwierdzenia Zgromadzenia
  • 5 rocznicę beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert.
„Stajemy wobec Boga Stwórcy wszelkich darów, dziękując Mu za łaski i błogosławieństwa jakie spłynęły na nas i nasze Zgromadzenie przez te wszystkie lata. Mamy wspaniałą okazję, by jeszcze raz przyjrzeć się wielkim dziełom jakie dokonały nasze Założycielki. Zapał jakim się odznaczały i ich ofiarne zaangażowanie w dzieło miłosierdzia, wypływały z głębokiej wiary i postawy zaufania Bożej Opatrzności. Bł. Maria Luiza wyraziła to słowami: ?Bóg jest ze wszystkimi, którzy Mu ufają?. Nasze Założycielki otwarte na natchnienia Boże i zatopione w modlitwie, trwały przed Najświętszym Sakramentem i przy Bożym Sercu szukając pocieszenia oraz pomocy w chwilach trudnych doświadczeń i prób. Były przekonane, że są potrzebne i Bóg pobłogosławi rozpoczęte dzieło. ?Szare Siostry przystąpiły do pracy z ufnością w Opatrzność Bożą?- pisze O. Edward Frankiewicz.
Wpatrując się w przykład życia Założycielek, dostrzegamy ich wiarę w Opatrzność Bożą i nieugiętą postawę także w chwilach niepowodzeń i braku zrozumienia. Wierzyły, że to co robią jest dziełem Boga, a one są tylko Jego narzędziami. Pozwalały się prowadzić trudnymi i niepewnymi drogami, idąc dzielnie i odważnie za najlepszym Przewodnikiem, którym jest Bóg. Powierzenie się Bożej Opatrzności wyprowadza nas ze smutku, przywraca radość, wewnętrzy pokój, przekonuje nas, iż nasze życie ma sens. Założycielki ufały Bogu, jak dziecko ufa Ojcu. Bł. Maria Luiza mówiła: ?Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca, a On wszystkim najlepiej pokieruje?.” – pisze w liście do wszystkich sióstr Zgromadzenia nasza Matka Generalna M. Samuela Werbińska.
 
Dziękując Panu Bogu za dar naszych Założycielek, ich postawę otwartości i zaufania względem woli Bożej, a także za wszystkie łaski jakimi obdarza nasze Zgromadzenie, będziemy prosiłyśmy Dobrego Ojca o dalsze błogosławieństwo dla nas i dzieł, jakie prowadzimy.

Wyślij komentarz