Rozpoczynamy NOWENNĘ do św. Elżbiety

ElżbietaModlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta za wzorem świętego Ojca naszego Franciszka umiłowała Ciebie całym sercem i oddała Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny 

Dzień 1 – 8 listopada

Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga, wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża. Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców. Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko, co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 – 9 listopada

Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą, dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie. Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 – 10 listopada

Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości bliźniego. Ludzie biedni, chorzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia, spieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet, gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu – Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym. Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna, uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 – 11 listopada

Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał, ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku. Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali „Te Deum” na podziękowanie Bogu za tę łaskę. Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie Bogu. Amen.

Dzień 5 – 12 listopada

Święta Elżbieto, zachwycił Cię święty Franciszek z Asyżu – dusza tak Ci pokrewna. Poszłaś w jego ślady, wstępując do III Zakonu dla ludzi świeckich. Doskonale odczytałaś jego ideał i wcieliłaś go w życie. Pokora, ubóstwo, radosna prostota, służenie chorym i cierpiącym – to Twoje bogactwo duchowe, które codziennie składałaś w ofierze dla Chrystusa, który był Twoją najwyższą miłością. Jakże nam nieraz daleko do tego ideału. Uproś, aby nasze życie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej podobne do Twojego. Amen.

Dzień 6 – 13 listopada

Święta Elżbieto, Twoje życie, tak pełne czynów dobroci i miłosierdzia, było jednocześnie przepojone modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem. Twój spowiednik powiedział o Tobie, że pomimo tak czynnego życia byłaś obdarzona łaską kontemplacji w tak wysokim stopniu, że podobną rzadko można było spotkać. Uproś nam dar modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Amen. 

Dzień 7 – 14 listopada

Święta Elżbieto, Ty przez całe życie byłaś pocieszycielką ubogich, w nich rozpoznałaś i ukochałaś Chrystusa. Dlatego tak hojnie rozdzielałaś dary miłości wszystkim proszącym o wsparcie. Gdy zabrakło dochodów, sprzedawałaś klejnoty i kosztowne szaty. Sama osobiście usługiwałaś chorym najbardziej odrażającym. Niech Twoja heroiczna miłość bliźniego wyjedna nam cnotę miłosierdzia i miłości dla tych, z którymi nam przyszło żyć. Amen.

Dzień 8 – 15 listopada

Święta Elżbieto, Twoja heroiczna miłość bliźniego posunęła się tak daleko, że gdy wyczerpały się wszystkie środki materialne, Ty – księżna, poszłaś żebrać, by w ten sposób zaradzić potrzebom ubogich. Bez reszty oddałaś się Chrystusowi w cierpiących i biednych tak, że w krótkim czasie spaliłaś się na ołtarzu miłości. Wyproś dla nas łaskę poświęcenia się dla innych i zapomnienia o sobie, bo Chrystus powiedział: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Amen.

Dzień 9 – 16 listopada

Święta Elżbieto, Twoje życie było bardzo trudne, ale wpatrzona w Chrystusa dźwigającego krzyż mężnie wstępowałaś w Jego ślady. Przykładem był dla Ciebie święty Franciszek, obdarzony stygmatami męki Chrystusa. Dziś, gdy z Chrystusem radujesz się w chwale, racz się wstawiać do Niego za nami, byśmy idąc tą samą drogą, otrzymali podobną chwałę w Jego królestwie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny 

Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni świętego Ojca naszego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami, umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego Chrystusa; prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu o sobie, byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów, wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze 2 komentarze

avatar

Konrad z Marburga pisał tak o św. Elżbiecie: „Niektórzy zakonnicy zauważali często, że kiedy św. Elżbieta wracała z kaplicy, z modlitewnego odosobnienia jej twarz jaśniała, a oczy błyszczały jakby promienie słońca”.
Z okazji Uroczystości św. Elżbiety a także Bł. Marii Luizy Merkert pragnę życzyć, wszystkim czytającym te słowa, tym, którzy zaglądają i odwiedzają naszą stronę internetową, aby nasze twarze jaśniały promieniami dobroci, pokoju, cierpliwości, otwartości. Abyśmy tym, z którymi jest nam dane żyć na co dzień, z tymi, z którymi się spotykamy, byśmy ukazywali Jezusa, Który jest Miłością. Życzę byśmy czerpiąc łaski z Najświętszego Serca Pana Jezusa potrafili rozdawać je dalej. Niech św. Elżbieta i nasze Matki Założycielki wypraszają ogrom łask.
Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie.

avatar

Bóg zapłać za modlitwę

Wyślij komentarz