„Serce pełne wiary, broda jak z portretu, wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu”.

Roraty 2017 w naszym domu przeżywamy razem ze Św. Józefem, Który jest naszym Przewodnikiem a zarazem Skarbnikiem Skarbów. Codziennie Ks. Kapelan opowiada nam ciekawostki o św. Józefie. Ten Święty uczy nas modlitwy, zawierzenia, uczynności, opiekuńczości, pracowitości. Dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza A. Suchonia mamy możliwość gościć też w naszym domu Figurkę św. Józefa. Każdego dnia św. Józef odwiedza inną siostrę w jej pokoju. Siostra się modli przy figurze wypraszając potrzebne łaski dla siebie, najbliższych. To bardzo piękne chwile, chociażyby dlatego,że inne siostry schodzą się u danej siostry i modlą się wspólnie.

Zobacz zdjęcia…

s. Piotra