Uroczystość Św. Józefa…

… oraz imieniny naszej Siostry Ekonomki – S. M. Józefy Termin
Wszystkiego, co potrzebne, by wypełaniać Wolę Bożą! 

 

Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł
Połączył Ciebie z Maryją.
                        +++
Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,
Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,
Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył,
Że Ona z Ducha poczęła.
                         +++
Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach,
Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,
Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś
I odnalazłeś z radością.
                         +++
 Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały,
Gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem;
                                         Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga
                                         Tak wyróżniony przez Niego.
                                                                +++
Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać
I da nam w niebiosach przebywać z Józefem,
By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie
Za wielką łaskę Wcielenia. Amen.
                                                     /hymn II Nieszporów Uroczystości św. Józefa/

       

 Już 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Obecnie trwamy w nowennie przed uroczystością. W naszym Zgromadzeniu „św.Józefa czcimy jako patrona życia wewnętrznego” /K 68;D 68.2/. Przez cały miesiąc marzec pamiętamy o tym szczególnym opiekunie naszej rodziny zakonnej i modlimy się przez jego wsatwiennictwo.
           Z Ewangelii niewiele dowiadujemy się o życiu św.Józefa. Jednak możemy wywnioskować, że był człowiekiem skromnnym, prostym, ubogim, chociaż pochodził z królewskiego rodu Dawida. Mieszkał w galilejskim miasteczku Nazaret, gdzie pracował jako cieśla. O jego wielkości zdecydowało to, że Bóg wybrał go na ziemskiego opiekuna: Jezusa – Swego Syna i Maryi, Jego Matki. Św. Józef miał do spełnienia szczególną misję wobec Nich.
           Zadanie, które mu powierza Bóg, św. Józef  wypełnia najdoskonalej. Był kochającym, wiernym małżonkiem, wzorowym ojcem, żywicielem i obrońcą Świętej Rodziny.
            W codzienności św. Józefa możemy podziwiać jego czystość, prostotę, pokorę oraz miłość i poświęcenie w trudnych okolicznościach życia, a także zaufanie, wiarę i męstwo w różnych przeciwnościach i niebezpieczeństwach.
             Uciekajmy się więc często pod opiekę tego niezawodnego Patrona. Niech św.Józef stanie się dla nas najlepszym orędownikiem w trudnościach i kłopotach.

s. M. Samuela Wajdner

/figura św. Józefa w kaplicy Domu Prowincjalnego w Katowicach/

Wyślij komentarz