Święto Nawiedzenia NMP

 „W tajemnicy Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny czerpiemy umocnienie wiary oraz kierunek i zachętę do służebnej miłości na wszystkie czasy (…) w tym dniu odnawiamy nasze śluby(…) Odnawiamy także akt oddania się Matce Bożej oraz spełniamy szczególny czyn miłości jako wyraz wdzięczności za przynależność do Zgromadzenia” (Konstytucje 68,3)

 

?Każda siostra zobowiązuje się na mocy ślubu obchodzić dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jako specjalne święto. Ślub ten ma moc wiążącą w każdym czasie i miejscu, gdziekolwiek siostry elżbietanki znajdować się będą, tak każdą siostrę jak i całe zgromadzenie? (9 listopada 1872r.)

 

?Jako wotum wdzięczności powinna każda siostra spełnić w tym dniu jeden dobry uczynek. Siostry profeski odnowią w tym dniu swoje śluby z pobożności. Wszystkie członkinie Zgromadzenia ponowią akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi? (30 maja 1893r.)

 

Przeczytaj życzenia Matki Generalnej

Wyślij komentarz