Rozważania różańcowe

RÓŻANIEC  ŚWIĘTY – s. M. Hieronima 

 

Tajemnice  radosne 

1/  „Bądź pozdrowiona Maryjo pełna łaski”

powiedział Anioł spowity w nieba blaski

a Tyś odrzekła – Niechaj mi się stanie

bom Twa służebnica, Boże mój i Panie…

 

2/  Śpieszysz do Elżbiety radość matki dzielić

i swą obecnością Jej dom rozweselić

niesiesz też Jej pomoc w zwykłej codzienności 

ze śpiewem „Magnificat” , Przyczyno Radości…

 

3/  Porodziłaś Syna w stajni, złożyłaś na sianie

bo się nie znalazło dla was w gospodzie mieszkanie

i rozważasz w sercu swoim to, co powiedzieli

pasterze, gdy się pokłonić śpiesznie przybieżeli…

 

4/  Niesiesz Dzieciątko, by Je ofiarować

Ojcu w świątyni, i Prawo zachować

a Symeon stary Dziecię błogosławił

i Tobie boleści zapowiedź zostawił…

 

5/  Zgubił się Jezus, „gdzieś w tłumie zaginął”

myślisz, szukając Go między rodziną

i pełna udręki znajdziesz dnia trzeciego

w świątyni, gdzie „był w sprawach Ojca swego”…

 

Tajemnice  bolesne 

1/  Klęczy Jezus w Getsemani i krwawy pot leje

i tylko Ojciec w niebie wie, co się w sercu Jego dzieje

lecz z tej bolesnej modlitwy pełen mocy wstanie

„Nie jak ja chcę, ale jak Ty, Ojcze niech się stanie”…

 

2/  Jezu za grzechy moje biczowany

niechaj krew Twoja spłynie przez Twe rany

na duszę moją i z win mnie obmyje

i niech już odtąd dla Ciebie tylko żyję…

 

3/  Na Twoje skronie koronę włożyli

którą z cierniowych gałęzi uwili

aby – żeś Królem jest było wiadomo

a Piłat drwiąco mówi : „Ecce homo”…

 

4/  „Odprowadzili Go na ukrzyżowanie”

z krzyżem na ramionach idziesz więc o Panie

i po wielekroć upadasz w pył drogi

raniąc głowę w cierniach i ręce i nogi…

 

5/  Już się wykonało, dzieło dokończone

rozpięte na krzyżu Twe ciało zranione

złożona za grzechy  ta Ofiara żywa

z przebitego serca krew i woda spływa…

 

Tajemnice  chwalebne

1/  Alleluja Jezus żyje, On, co za nas życie dał

choć zabity, pogrzebany, a On jednak ZMARTWYCHWSTAŁ

powstał z martwych Pan prawdziwie i króluje w niebie

aby   ŻYCIEM   BYĆ na wieki dla mnie i dla ciebie…

 

2/  „Idę do Domu Ojca” – rzekłeś Panie

„aby i dla was zgotować tam mieszkanie”

i oczekujesz nas na TAMTYM brzegu

by dać nam wieniec chwały po skończonym biegu…

 

3/  Niech zstąpi Duch Twój i niech nas przemieni

abyśmy mocą Jego uzbrojeni

nieśli NOWINĘ DOBRĄ  na kraj świata

i w każdym człowieku zobaczyli  BRATA…

 

4/  O Maryjo wniebowzięta

Ty w swej chwale wciąż pamiętasz

że kiedyś pod krzyżem stała

Matkąś nam dana została…

 

5/  Matko – Królowo w gwieździstej koronie

zasiadająca na niebieskim tronie

my, dzieci Twoje przed Tobą klękamy

„Wspieraj nas swą łaską” – gorąco wołamy…

 

Tajemnice    Światła

1/.  Przyszedłeś nad Jordan chrzest przyjąć od Jana 

co drogę przed Tobą gotował

a Duch święty wskazał i Ojciec oznajmił

żeś Synem jest Jego, że Cię umiłował.

 

2/.  „Nie mają już wina” szepnęła Ci Matka

kiedy spostrzegła dramat na godach

i na Twe słowo słudzy podali

najlepsze wino, jakim się stała woda.

 

3/.  Głosiłeś ludziom Dobrą Nowinę

o bezgranicznej Ojca MIŁOŚCI

„Pokutę czyńcie” – wzywałeś wszystkich

do nawrócenia i życia w świętości.

 

4/.  Zaufanych uczniów zabrałeś na Tabor

gdzie Twoją niebieską chwałę ujrzeli

blask jaśniejszy od słońca i z obłoku głos Ojca…

–         tak im dobrze tam było, że wracać nie chcieli.

 

5/.  Stałeś się chlebem, by zawsze BYĆ z nami

by karmić nas sobą w codziennym trudzie

bo EUCHARYSTIA to ŻRÓDŁO  ŻYCIA

i  ZDRÓJ  ZBAWIENIA dla nas, grzesznych ludzi.

                                                                        / s.M.Hieronima

 

Komentarze 2 komentarze

avatar

Szczęść Boże.
Piękne wiersze Siostra pisze i modlitwa.Dziękujemy.
Gabriela.

avatar

Pięknie, prosto i trafnie ujmuje samo sedno każdej tajemnicy. Prosimy o więcej Siostro bo jak się odmawia Nowennę Pompejańską to takie rozważania bardzo pomagają. Dziękujęmy z Żoną za piękne rozważania w formie wierszy.

Wyślij komentarz