Życzenia Siostry Prowincjalnej

Katowice, Boże Narodzenie ? A. D. 2011
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 
 
Nadeszły dni wyjątkowej refleksji nad przyjściem Jezusa Chrystusa na świat. Z radością i pokorą rozważamy ten szczególny dar Boga dla ludzkości.
Obecnie w Kościele potrzeba żarliwej, autentycznej modlitwy i kontemplacji prawd wiary, byśmy nie dali się zwieść ani fałszywym prorokom, ani koncepcji łatwego, wygodnego życia, bez ofiar, bez głębszych wartości.
W tym kontekście pragnę życzyć, aby przeżywanie MISTERIUM WCIELENIA stało się źródłem radości i umocnienia,    a także impulsem do zgłębiania Słowa Bożego i nieustannej odnowy życia.
Życzę pięknych i błogosławionych Świąt, przeżywanych w klimacie pokoju życzliwości, a także odpoczynku.
Nowy Rok 2012 niech będzie obfity w Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Niepokalanej.
 
Złączona w świątecznej radości i modlitwie przy żłobku Pana,
serdecznie pozdrawiam wraz z siostrami Radnymi
i całą Wspólnotą Domu Prowincjalnego.
 
przełożona prowincji katowickiej
s. M. Hieronima Zymela

Komentarze 3 komentarze

avatar

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo-
narodzoną miłość… do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja a miłość przyjdzie sama.Odrobiny
światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wielu darów Bożych w Nowym Roku. 😉

avatar

W Roku, w którym dziękujemy Bogu za Dom, jakim jest dla nas Kościół, życzę, by Święta Bożego Narodzenia były doświadczeniem tego, co w Domu najważniejsze – miłości Bożej i wzajemnej miłości. Niech Wcielona Miłość Ojca, znajdując miejsce w naszych sercach sprawi, aby stawały się one kolebką pokoju i promieniowały nadzieją, niezależnie od mroków i niepewności tego świata. Niech rodzi się w nas pewność, że Jezus i Jego Matka są w stanie w każdą stajenkę przemienić w prawdziwy pałac i w świątynię.

avatar

W tym Nowym Roku 2012 życzenia wszystkim Siostrom Elżbietankom składam słowami z Pisma Świętego
z Ks.Liczb: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». Zapewniam o mojej pamięci, pozdrawiam Siostry Misjonarki posługujące poza granicami naszej Ojczyzny.

Wyślij komentarz